Giới thiệu đề cương chi tiết chương trình đào tạo ngành Công nghệ CBLS năm 2019

9 tháng 12, 2020

Giới thiệu đề cương chi tiết chương trình đào tạo ngành Công nghệ CBLS năm 2019

    Thực hiện mục tiêu giới thiệu và quảng bá ngành Công nghệ Chế biến Lâm sản, Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất đã cập nhật và xin giới thiệu đề cương chi tiết chương trình đào tạo của ngành. 

     Nội dung của đề cương chi tiết trong file kèm theo dưới đây:

     Đề cương chi tiết chương trình ngành Công nghệ CBLS năm 2019 


Chia sẻ

Article Summary Article Summary