Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành CN Chế biến Lâm sản

16 tháng 9, 2021

 

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

     Thực hiện việc đánh giá, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo định kỳ của Bộ GD&ĐT, tháng 3/2021, Chương trình giáo dục đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ Chế biến Lâm sản đã được kiểm định bởi Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Vinh. Sau một thời gian nghiên cứu hồ sơ, phỏng vấn các đối tượng liên quan trong và ngoài trường, thăm và kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, NCKH, văn hóa thể thao …Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã có những đánh giá, góp ý để chỉnh sửa, bổ sung minh chứng. Đến nay, chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế biến Lâm sản đã được cấp giấy chứng nhận. Kết quả kiểm định là 90% các tiêu chí đạt yêu cầu. Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Vinh cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế biến Lâm sản giai đoạn 2021-2026.

Một số hình ảnh trong thời gian đánh giá ngoài

Khai mạc đánh giá ngoài

Bế mạc đánh giá ngoài

Đội ngũ các thầy cô thực hiện tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ CBLS

 

Tác giả: PTH

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành CNCBLS


Chia sẻ