Thoả thuận hợp tác giữa Trường Đại học Lâm nghiệp với các Doanh nghiệp và Hiệp hội gỗ

9 tháng 2, 2017
Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xã hội, đồng thời gắn hoạt động đào tạo của nhà trường với với sự phát triển của các doanh nghiệp.

 

Ngày 9/4/2016, Trường Đại học Lâm nghiệp đã cùng với Viện Công nghiệp gỗ tổ chức Hội thảo với chủ đề "Công nghiệp gỗ - Cơ hội việc làm và phát triển".

Một trong những nội dung quan trọng diễn ra trong Hội thảo là lễ ký kết Thoả thuận hợp tác giữa Nhà trường với Hiệp hội Gỗ - Lâm sản Việt Nam, giữa Nhà trường với các Doanh nghiệp về hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Các Doanh nghiệp và Hiệp hội ký Thoả thuận hợp tác với Trường Đại học Lâm nghiệp gồm:

TT

Tên Doanh nghiệp, Hiệp hội

Người đại diện ký

Chức Vụ

1

Hiệp Hội gỗ và Lâm sản Việt Nam

Nguyễn Tôn Quyền

Tổng thư ký Hiệp hội

2

Cty CP Woodsland

Đỗ Thị Bạch Tuyết

Tổng Giám đốc

3

Công ty CP Chế biến gỗ Pisico Bình Định

Nguyễn Văn Thu

Giám đốc

4

Công ty CP Kiến trúc Nội thất Nano

Lê Xuân Quân

Giám đốc

5

Công ty TNHH Trang trí nội thất Bùi Gia

Bùi Thị Thanh Bình

Phó Giám đốc

6

Công ty TNHH Đồ gỗ mỹ nghệ Phú Quý

Lê Văn Phú

Phó Giám đốc

7

Công ty CP Giải pháp Nội thất Konceplus

Ngô Mạnh Quân

Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

Tác giả: P.TH

Nguồn: P.TH

Nội dung các Thoả thuận hợp tác theo file đính kèm dưới đây:

1. Hiệp Hội gỗ và Lâm sản Việt Nam

2. Cty CP Woodslan​d

3. Công ty CP Chế biến gỗ Pisico Bình Định

4. Công ty CP Kiến trúc Nội thất Nano

5. Công ty TNHH Trang trí nội thất Bùi Gia

6. Công ty TNHH Đồ gỗ mỹ nghệ Phú Quý

7. Công ty CP Giải pháp Nội thất Konceplus

 


Chia sẻ