PGS.TS. Tạ Thị Phương Hoa

29 tháng 7, 2020
Họ và tên : TẠ THỊ PHƯƠNG HOA ; Giới tính : Nữ Năm sinh : 1972 Ngạch : Giảng viên cao cấp Chức vụ : Chủ nhiệm bộ môn Học vị : Tiến sĩ Học hàm: Phó giáo sư

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên :  TẠ THỊ PHƯƠNG HOA ;         Giới tính : Nữ

Năm sinh : 1972

Ngạch : Giảng viên cao cấp

Chức vụ : Chủ nhiệm bộ môn

Học vị :  Tiến sĩ 

 Học hàm: Phó giáo sư

Ngoại ngữ : Tiếng Nga, trình độ D ; Tiếng Anh, trình độ B

Đơn vị công tác: Bộ môn Khoa học gỗ, Viện Công nghiệp gỗ và nội thất, Trường Đại học Lâm nghiệp

Số điện thoại : 0988 599 542                     

Email : phuonghoa1972@gmail.com

 

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 1994 :  Kỹ sư, Công nghệ Chế biến gỗ; Trường đại học Kỹ thuật Lâm nghiệp Quốc gia Varonezh, Nga
 • 2006:  Thạc sĩ, Kỹ thuật máy và thiết bị gỗ, giấy; Trường đại học Lâm nghiệp, Việt Nam
 • 2012:  Tiến sĩ, Công nghệ gỗ, giấy; Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 06/2000- 11/2011: giảng viên, bộ môn Khoa học gỗ, Khoa Chế biến Lâm sản, trường Đại học Lâm nghiệp.
 • 11/2011- 10/2012: giảng viên, bộ môn Khoa học gỗ và Công nghệ Vật liệu, Khoa Chế biến Lâm sản,trường Đại học Lâm nghiệp.
 • 10/2012 - 02/2015: giảng viên, Phó Chủ nhiệm bộ môn Khoa học gỗ và Công nghệ Vật liệu, Khoa Chế biến Lâm sản, trường Đại học Lâm nghiệp.
 • Từ tháng 03/2015: giảng viên, Chủ nhiệm bộ môn Khoa học gỗ, Viện Công nghiệp gỗ, trường Đại học Lâm nghiệp.

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học : Khoa học gỗ, Khoa học gỗ đại cương, Biến tính gỗ
 • Sau đại học : Khoa học gỗ nâng cao, Công nghệ biến tính gỗ, Công nghệ xử lý gỗ

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

- Khoa học gỗ

- Công nghệ chế biến gỗ

- Biến tính gỗ, nâng cao chất lượng gỗ và vật liệu gỗ

- Vật liệu composite gỗ

- Công nghệ sấy gỗ

6. ĐỀ TÀI, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHCN CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

 6.1. Đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN chủ trì

 • Cấp Bộ
 1. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới tạo gỗ ghép kích thước lớn thân thiện với môi trường từ gỗ rừng trồng dùng trong đồ mộc và xây dựng. Đề tài cấp Bộ (Bộ Nông nghiệp và PTNT). Năm 2019-2021.
 2. Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: Ván lạng - Yêu cầu kỹ thuật chung. Nhiệm vụ cấp Bộ (Bộ Nông nghiệp và PTNT). Năm 2019-2020.
 • Cấp tỉnh, thành phố
 1. Nghiên cứu nâng cao độ bền gỗ bằng phương pháp biến tính hóa học để sản xuất đồ gỗ nội ngoại thất. Đề tài cấp Thành phố (Hà Nội). Năm 2012-2013
 2. Nghiên cứu công nghệ, thiết kế chế tạo và đưa vào ứng dụng hệ thống thiết bị tự động phân loại tăm hương chất lượng cao. Đề tài cấp Thành phố (Hà Nội). Năm 2018-2021.
 • Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian xử lý nhiệt và thời gian axetyl hóa đến tính ổn định kích thước, tính chất cơ học chủ yếu của gỗ Keo tai tượng (Acacia mangium Willd.). Trường Đại học Lâm nghiệp. Năm 2005

2. Ảnh hưởng của điều kiện thời tiết ngoài trời đến chất lượng gỗ Keo lai. Trường Đại học Lâm nghiệp. Năm 2016

6.2. Đề tài, dự án, nhiệm vụ tham gia

 • Cấp Bộ

1. Nghiên cứu công nghệ uốn ép gỗ sản xuất chi tiết cong cho sản xuất đồ mộc tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Đề tài cấp Bộ (Bộ Nông nghiệp và PTNT). Năm 2005.

2. Nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao tính chống chịu những tác động xấu của môi trường đến sản phẩm mộc dân dụng. Đề tài cấp Bộ (Bộ Nông nghiệp và PTNT). Năm 2006-2008.

3. Nghiên cứu công nghệ sản xuất composite từ phế liệu gỗ và chất dẻo phế thải. Đề tài cấp Bộ (Bộ Nông nghiệp và PTNT). Năm 2010-2012.

4. Hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất các sản phẩm gỗ uốn ép cong định hình từ gỗ rừng trồng phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Dự  án sản xuất thử nghiệm Cấp Bộ (Bộ Nông nghiệp và PTNT). Năm 2016-2018.

5. Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: Sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu. Nhiệm vụ cấp Bộ (Bộ Nông nghiệp và PTNT). Năm 2016-2017.

6. Nhiệm vụ cấp Bộ (Bộ Nông nghiệp và PTNT): Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: Đồ gỗ nội thất. Nhiệm vụ cấp Bộ (Bộ Nông nghiệp và PTNT. Năm 2017-2018.

 • Cấp Tỉnh, Thành phố

1. Thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển hàng mây tre đan xuất khẩu trên địa bàn Hà Tây. Đề tài cấp Tỉnh. Năm 2006-2007.

2. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tạo vật liệu gỗ ghép từ gỗ rừng trồng làm đồ mộc xây dựng và nội thất ở Hà Tây. Đề tài cấp Thành phố (Hà Nội). Năm 2008-2009.

3. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ uốn gỗ tạo các chi tiết cong công năng và mỹ nghệ sản xuất đồ mộc quy mô vừa và nhỏ. Đề tài cấp Thành phố (Hà Nội). Năm 2010-2011.

4. Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván dăm gỗ - xi măng thân thiện với môi trường dùng trong xây dựng và nội thất. Đề tài cấp Thành phố (Hà Nội). Năm 2012-2013.

5. Nghiên cứu công nghệ, thiết kế và chế tạo hệ thống sấy nguyên liệu nứa, vầu phục vụ chế biến tăm và chân hương xuất khẩu tại xã Quảng Phú Cầu- Ứng Hòa- Hà Nội, công suất 10 tấn/mẻ. Đề tài cấp Thành phố (Hà Nội). Năm 2013-2014.

6. Đề tài cấp Thành phố (Hà Nội): Nghiên cứu công nghệ và thiết bị tách sợi tự nhiên từ bẹ chuối, lá dứa bằng phương pháp cơ học tạo nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Năm 2019-2021.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1 BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

1. Tạ Thị Phương Hoa. Nâng cao tính ổn định kích thước của gỗ Keo lá tràm (Acacia auriculimormis A.Cunt ex benth) bằng phương pháp axetyl hóa. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tập 7/2007, số 105, tr. 48-49, 60, ISSN 0866-7020, 2007

2. Tạ Thị Phương Hoa. Ảnh hưởng của xử lý thủy nhiệt đến thành phần hóa học, tính chất cơ lý chủ yếu, khả năng thấm dung dịch hóa chất DMDHEU của gỗ Trám trắng. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tập 13/2011, số 172, tr. 78-83, ISSN 0866-7020, 2011.

3. Tạ Thị Phương Hoa. Nghiên cứu tính ổn định kích thước của gỗ Trám trắng xử lý bởi DMDHEU. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tập 17/2011, số 176, tr. 91-98, 2011.

4. Tạ Thị Phương Hoa. Độ bền sinh học của gỗ Trám trắng (Canarium album Lour. Raeusch) xử lý DMDHEU. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, tập 12/2012, số 195, tr.80-88, ISSN 1859-4581, 2012

5. Tạ Thị Phương Hoa. Ảnh hưởng của thông số chế độ xử lý mDMDHEU đến độ tăng khối lượng gỗ Gáo trắng và gỗ Trám trắng. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, tập 19/2013, số 226, tr.102-106, 2013.

6. Tạ Thị Phương Hoa. Ảnh hưởng của xử lý Dimethylol dihydroxyethylene urea (DMDHEU) đến độ rỗng và góc thấm ướt của gỗ Trám trắng (Canarium album Lour. Raeusch). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, kỳ 2, số 3 năm 2013, tr.79-86, 2013.

7. Tạ Thị Phương Hoa, Vũ Đình Thịnh, Vũ Huy Đại. Thành phần hóa học và tính chất vật lý chủ yếu của vỏ cây keo tai tượng. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, tập 22/2013, số 229, tr.117-120, ISSN 1859-4581, 2013

8. Tạ Thị Phương Hoa. Nghiên cứu công nghệ tạo hạt gỗ- nhựa từ phế liệu gỗ và nhựa tái chế polypropylen có bổ sung chất trợ tương hợp MAPP. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, tập 22/2014, số 253, tr.119-124, 2014.

9. Tạ Thị Phương Hoa, Ngô Quang Trưởng, Vũ Huy Đại. Khả năng chống nấm mục của gỗ Gáo trắng và gỗ Trám trắng xử lý mDMDHEU. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, kỳ 1-11, tập 21/2015, tr. 126-132, 2015.

10. Tạ Thị Phương Hoa. Ảnh hưởng của xử lý mDMDHEU đến tính ổn định kích thước của gỗ Gáo trắng và Trám trắng. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, kỳ 2-11, tập 22/2015, tr. 128-134, 2015.

11. Vũ Thị Ngoan, Tạ Thị Phương Hoa. Ảnh hưởng của xử lý mDMDHEU đến khả năng chống nấm mốc của gỗ Gáo trắng và Trám trắng. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, kỳ 2-12, tập 24/2015, số 279, tr. 104-109, 2015.

12. Tạ Thị Phương Hoa. Độ ẩm bão hòa thớ gỗ của gỗ Trám trắng (Canarium album (Lour.) Raeusch). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 4/2015, tháng 12/2015, tr. 108-112, 2015

13. Lê Thành Công, Tạ Thị Phương Hoa. Ảnh hưởng của xử lý mDMDHEU đến khả năng chống chịu thời tiết trong điều kiện phơi tự nhiên của gỗ Gáo trắng. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 15/2016, tr. 134-140, 2016

14. Tạ Thị Phương Hoa. Khả năng chống mối của gỗ Trám trắng và gỗ Gáo trắng xử lý mDMDHEU. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 16/2016, tr. 113-118, 2016

15. Tạ Thị Phương Hoa, Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Ảnh hưởng của xử lý ngâm nước đến thành phần hóa học, tính chất cơ lý của gỗ Gáo trắng (Neolamarckia cadamba). Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 2-2016, tr. 4419-4424, 2016.

16. Tạ Thị Phương Hoa, Phạm Văn Chương. Ảnh hưởng của xử lý DMDHEU đến khả năng chống chịu môi trường trong điều kiện nhân tạo của gỗ Trám trắng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 6-2016, tr. 186-192, 2016

17. Tạ Thị Phương Hoa, Phạm Văn Chương. Ảnh hưởng của xử lý DMDHEU đến tính chất cơ học của gỗ Trám trắng. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 24/2016, tr. 134-141, 2016

18. Tạ Thị Phương Hoa, Phạm Văn Bách, Vũ Huy Đại. Ảnh hưởng của xử lý mDMDHEU đến khả năng dán dính và chịu mài mòn của gỗ Trám trắng. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 3+4/2017, tr. 267-272, 2016

19. Tạ Thị Phương Hoa. Ảnh hưởng của xử lý mDMDHEU đến khả năng chống chịu môi trường trong điều kiện tiếp xúc đất của gỗ Gáo trắng. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, tập 7/2017, số 310 năm 2017, tr. 120-126, 2017

20. Tạ Thị Phương Hoa, Phạm Văn Chương. Nghiên cứu xác định tỷ lệ chất xúc tác, thời gian xử lý nhiệt hợp lý khi xử lý gỗ Trám trắng bởi hóa chất DMDHEU. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 5/2017, tr. 108-113, 2017

21. Hoàng Thị Hiền, Trần Đình Duy, Đào Khả Giang, Kiều Thị Anh, Cao Thị Hậu, Tạ Thị Phương Hoa. Ảnh hưởng của vị trí trong cây theo phương bán kính đến độ co rút của gỗ Keo tai tượng (Acacia mangium Willd.), Keo lá tràm (Acacia auriculifomis A. Cunn. ex Benth). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, Số 4-2017,  p. 142-151, 2017

22. Tạ Thị Phương Hoa, Nguyễn Đức Thành, Vũ Huy Đại. Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ xử lý nâng cao độ bền gỗ Gáo trắng bởi mDMDHEU làm đồ gỗ ngoại thất. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 17/2017, tr.136-141, 2017

23. Nguyễn Thị Loan, Đinh Khắc Quảng, Nguyễn Văn Truyền, Vũ Văn Đốc, Tạ Thị Phương Hoa. Nghiên cứu cấu tạo, tính chất gỗ Quế và định hướng sử dụng làm thiết bị dạy học và đồ chơi thông minh. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 19/2017, tr. 179-185, 2017

24. Ta Thi Phuong Hoa, Nguyen Duc Thanh, Nguyen Thi Loan. Efects of mDMDHEU treatment on mold and fungal resistance of  Canarium album wood. Workshop proceedings "Vietnam foresty uiversity - international academy of wood science cooparation for deverlopmen", p.79-84, Vietnam Forestry University, 2015

25. Vu Huy Dai, Nguyen Hai Hoan, Ta Thi Phuong Hoa, Nguyen Xuan Hien. Some findings of the research on the production of environment‐friendly wood particle‐cement boards for construction and interior use. Workshop proceedings "Vietnam foresty uiversity - international academy of wood science cooparation for deverlopmen", p.70-73, Vietnam Forestry University, 2015

26. Nguyen Van Luong, Ta Thi Phuong Hoa. Effect of mDMDHEU concentration on selected technological properties of  Neolamarckia cadamba wood. Journal of forestry science and technology, No2-2017, p.129-138, 2017

B. Quốc tế

7.2.  SÁCH

 • Giáo trình

1. Vũ Huy Đại, Tạ Thị Phương Hoa, Đỗ Thị Ngọc Bích. Giáo trình Công nghệ sấy gỗ. Hà Nội: Nhà xuất bản Nông nghiệp, năm 2014

2. PGS. TS. Vũ Huy Đại (Chủ biên), TS. Tạ Th Phương Hoa, TS. Vũ Mạnh Tường, TS. Đỗ Văn Bản, TS. Nguyễn Tử Kim. Giáo trình Khoa học gỗ. Hà Nội: Nhà xuất bản Nông nghiệp, năm 2016

 • Sách tham khảo

1. Vũ Huy Đại, Tạ Thị Phương Hoa, Phạm Gia Huân. Hà Nội: Nhà xuất bản Nông nghiệp, năm 2016

8. THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

8.1. Tiến bộ kỹ thuật

Quy trình công nghệ sản xuất các chi tiết gỗ uốn ép cong định hình. Quyết định số 591/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT.

8.2. Giải thưởng về Khoa học và Công nghệ

1. Bằng khen giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2013 theo Quyết định số 999/QĐ-LHHVN ngày 24/12/2013, liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (cộng tác viên đề tài KHCN "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ uốn gỗ tạo các chi tiết cong công năng và mỹ nghệ sản xuất đồ mộc quy mô vừa và nhỏ", đạt giải Khuyến khích giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2013).

2. Bằng khen giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (Vifotec) năm 2014, giải Ba, Quyết định số 854/QĐ-LHHVN ngày 26/12/2014, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (cộng tác viên đề tài KHCN "Nghiên cứu công nghệ sản xuất dăm gỗ- xi măng thân thiện môi trường dùng trong xây dựng và sản xuất", đạt giải Ba giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2014)


Chia sẻ