TS. Nguyễn Tất Thắng

29 tháng 7, 2020
Họ và tên: Nguyễn Tất Thắng Giới tính: Nam Ngạch giảng viên Học vị: Tiến sĩ

1. THÔNG TIN CHUNG

 • Họ và tên: Nguyễn Tất Thắng          Giới tính: Nam
 • Ngạch giảng viên
 • Chức vụ:
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Học hàm:
 • Ngoại Ngữ: Tiếng Trung, Tiếng Anh
 • Đơn vị công tác: Bộ môn Thiết kế đồ gỗ & Nội thất – Viện Công nghiệp Gỗ & Nội thất
 • Email: thangnt@vnuf.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 •  2006, Kỹ sư, Công nghệ Chế biến Lâm sản, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.
 •  2011, Thạc sỹ, Máy thiết bị and công nghệ CBLS, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.
 •  2019, Tiến sĩ, Kỹ thuật & Khoa học Gỗ, Trường đại học Lâm nghiệp Đông bắc Trung Quốc.

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 2006 - 3/2014: Kỹ sư hướng dẫn thực hành, Khoa chế biến Lâm sản trường Đại học Lâm nghiệp;
 •  4/2014-8/2014:Ban biên tập Tạp chí & website trường Đại học Lâm nghiệp;
 •  Từ 9/2014 – 7/2019: Học Tiến sĩ tại Trung Quốc;
 •  Từ 8/2019 đến nay: Giảng viên Viện Công nghiệp Gỗ & Nội thất trường Đại học Lâm nghiệp.

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Vật liệu Gỗ & Nội thất
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành Thiết kế Nội thất
 • Kỹ thuật xử lý ảnh trong Thiết kế Nội thất

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Công nghệ vật liệu
 • Biến tính tre, gỗ
 • Cải thiện tính chất của vật liệu
 • Công nghệ xử lý bề mặt

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ AND THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp cơ sở

Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý Plasma đến độ bền dán dính của gỗ Keo Lai (Acacia hybrid) xử lý nhiệt (Thực hiện năm 2021)

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)

1. Tăng cường sản xuất ván mỏng từ gỗ keo lai và bạch đàn ở Úc và Việt nam. Dự án hợp tác quốc tế (2012-2016)

 • Cấp Bộ

1. Nghiên cứu công nghệ sản xuất keo Urea Formaldehyde (UF) chất lượng cao dùng trong sản xuất ván nhân tạo (2018-2020)

2. Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu Nanocellulose từ gỗ keo để nâng cao chất lượng sơn phủ đáp ứng được các yêu cầu cho đồ gỗ xuất khẩu (2020-2023)

3. Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia: Sản phẩm đồ gỗ - Phương pháp rút mẫu kiểm tra. (Bộ Nông nghiệp và PTNT) (2021-2022)

 

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

1.        Trinh Hien Mai, Redman Adam, and Nguyen Tat Thang, Stiffness variation of peeled veneer from Acacia mangium, Acacia hybrid (A. mangium x A. auriculiformis) and Eucalyptus urophylla, Journal of forestry science and technology (Số 7) Trang 134-141, 2019

2.        Nguyễn Tất Thắng, Trần Văn Chứ, Cao Quốc An, Phạm Tường Lâm, Nguyễn Trọng kiên, Ảnh hưởng của độ nhớt, độ pH keo Urea Formaldehyde (UF) đến chất lượng ván MDF, Tạp Chí Khoa Học Và Công Nghệ Lâm Nghiệp (số 5) Trang 134-141, 2020

3.        Phạm Tường Lâm, Trần Văn Chứ, Cao Quốc An, Nguyễn Tất Thắng, Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất keo Urea Formaldehyde chất lượng cao (UF-KC112) dùng cho sản xuất ván dán, Tạp Chí Khoa Học Và Công Nghệ Lâm Nghiệp (số 1), 2021

4.        Phạm Tường Lâm, Trần Văn Chứ, Cao Quốc An, Nguyễn Tất Thắng, Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất keo Urea Formaldehyde (UF-KC113) chuyên dùng sản xuất ván MDF đạt chuẩn E1 Châu Âu, Tạp Chí Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn (Số 2), 2021

5.        Nguyễn Tất Thắng, Cao Quốc An, Phạm Tường Lâm, Nguyễn Thị Hương Giang, Trịnh Thị Hiền Mai, Nguyễn Văn Tựu, Hoàng Nhân Thắng, Lê Kim Trung, Tăng cường độ bền dán dính của gỗ keo lai (acacia mangium x acacia auriculiformis) xử lý nhiệt bằng công nghệ xử lý bề mặt plasma, Tạp Chí Khoa Học Và Công Nghệ Lâm Nghiệp (số 6), 2021

B. Quốc tế

1.        Nguyen Tat Thang, Ji Xiaodi, Van Nguyen Thi Hai, and Guo Minghui, Wettability modification of heat-treated wood (HTW) via cold atmospheric-pressure nitrogen plasma jet (APPJ), Holzforschung, No: 72(1), 37-43, 2017

2.         Dao Thanh Giang, Nguyen Tat Thang, Song Xiaoxue, Wang Xuting, and Song Kuian, The Effect of Pretreatment Method on the Decorative Effect of the Wax Furniture, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018

3.         Dinh Ba Bach, Guo Yanling, Nguyen Tat Thang, Zhang Hui, and Yu Yueqiang, Study material ratio green bean powder and polylactic acid powder for the 3D printing technology selective laser sintering,  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018

4.         Dong Yue, Ji Xiaodi, Li Fenglong, Nguyen Tat Thang, Huang Zhanhua, and Guo Minghui, A self-cleaning surface based on heat treatment of g-C3N4-coated wood prepared by a rapid and eco-friendly method, Holzforschung, 2018

5.         Ji Xiaodi, Dong Yue, Nguyen Tat Thang, Chen Xueqi, and Guo Minghui, Environment-friendly wood fibre composite with high bonding strength and water resistance, Royal Society open science, No: 5(4), 172002, 2018

6.         Nguyen Trong Tuan, Nguyen Tat Thang, Le Ngoc Hoan, To Quoc Huy, and Hua Jun, Examine temperature field at sealing surfaces treated by laser sealing using Ansys software, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018

7.         Nguyen Thi Hai Van, Nguyen Tat Thang, Ji Xiaodi, Do Khoa Thi Lanh, and Guo Minghui, Using Artificial Neural Networks (ANN) for Modeling Predicting Hardness Change of Wood during Heat Treatment, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018

8.         Nguyen Thi Hai Van, Nguyen Tat Thang, Ji Xiaodi, and Guo Minghui Predicting color change in wood during heat treatment using an artificial neural network model.  , BioResources, No: 13(3), 6250-6264, 2018

9.         Nguyen Thi Hai Van, Nguyen Tat Thang, Ji Xiaodi, Nguyen Van Dinh, and Guo Minghui, Enhanced bonding strength of heat-treated wood using a cold atmospheric-pressure nitrogen plasma jet, European Journal of Wood and Wood Products, 2018

10.       Gao Xing, Gong Xinchao, Nguyen Tat Thang, Du Wenxin, Chen Xueqi, Song Zihui, Chai Rusong, and Guo Minghui, Luminescent materials comprised of wood-based carbon quantum dots adsorbed on a Ce 0.7 Zr 0.3 O 2 solid solution: synthesis, photoluminescence properties, and applications in light-emitting diode devices, Journal of Materials Science, No: 54(23), 14469-14482, 2019

11.       Gao Xing, Ji Xiaodi, Nguyen Tat Thang, Gong Xinchao, Chai Rusong, and Guo Minghui, A novel composite material with wood-based carbon quantum dots modified Bi2MoO6 hollow microspheres, Vacuum, No: 164, 256-264, 2019

12.       Gao Xing, Nguyen Tat Thang, Gong Xinchao, Chen Xueqi, Song Zihui, Du Wenxin, Chai Rusong, and Guo Minghui, A composite material of vacuum heat-treated CQDs/Ce0. 7Zr0. 3O2 with enhanced charge separation for efficient photocatalytic degradation, Vacuum, No: 169, 108912, 2019

13.       Gong Xinchao, Gao Xing, Du Wenxin, Zhang Huadong, Zhang Shuo, Nguyen Tat Thang, and Guo Minghui, Wood powder-derived quantum dots for CeO2 photocatalytic and anti-counterfeit applications, Optical Materials, No: 96, 109302, 2019

14.       Li Fenglong, Dong Yue, Dai Qian, Nguyen Tat Thang, and Guo Minghui, Novel freestanding core-shell nanofibrillated cellulose/polypyrrole/tubular graphitic carbon nitride composite film for supercapacitors electrodes, Vacuum, No: 161, 283-290, 2019

15.       Li Fenglong, Gu Xue, Zhang Kun, Nguyen Tat Thang, and Guo Minghui, Fabrication of freestanding NFC/g-C3N4 composite film as supercapacitor electrode via vacuum-induced self-assembly, Vacuum, No: 160, 54-59, 2019

16.       Nguyen Huu Chinh, Guo Yanling, Nguyen Tat Thang, and Yu Yueqiang,  Research on mixture of PES/CaCO3 as 3D printing materials in restoring ancient architectural works in Vietnam, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019

17.       Nguyen Huu Chinh, Guo Yanling, Nguyen Tat Thang, and Yu Yueqiang, Study on optimization of PES/CaCO3 composite powder for selective laser sintering (SLS) 3D printing technology, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019

18.       Nguyen Tat Thang, Nguyen Thi Hai Van, Ji Xiaodi, Yuan Bingnan, Trinh Hien Mai, Do Khoa Thi Lanh, and Guo Minghui, Prediction of the color change of heat-treated wood during artificial weathering by artificial neural network, European Journal of Wood and Wood Products, No: 77(6), 1107-1116, 2019

19.       Nguyen Van Dinh, Nguyen Tat Thang, Zhang Aihong, Hao Jianxiu, and Wang Weihong Effect of three tree species on UV weathering of wood flour-HDPE composites, Journal of Forestry Research, 1-9, 2019

20.       Nguyen Trong Tuan, Nguyen Tat Thang, Cao Chi Cong, and Hua Jun, Application of Arduino Control Mainboard with Color Light Sensor TCS3200 in Color Recognition of Edge Banding In Laser Edge Banding Machine, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019

21.       UV protection of wood surfaces by graphitic carbon nitride nanosheets.  Yuan Bingnan, Ji Xiaodi, Nguyen Tat Thang, Huang Zhanhua, and Guo Minghui, Applied Surface Science, No: 467, 1070-1075.(2019)

22.       Dinh Ba Bach, Guo Yanling, Nguyen Tat Thang, and Yu Yueqiang, Optimize print speed and laser power of the 3D printing technology selective laser sintering (SLS) for mixture of powder materials green bean and polylactic acid (GBP/PLA),  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020

23.       Dai Qian, Yuan Bingnan, Guo Minghui, Zhang Kun, Chen Xueqi, Song Zihui, Nguyen Tat Thang, Wang Xiaojing, Lin Shudong, and Fan Jincheng, A novel nano-fibriform C-modified niobium pentoxide by using cellulose templates with highly visible-light photocatalytic performance, Ceramics International, 2020

24.       Xing Gao, Wenxin Du, Xinchao Gong, Tat Thang Nguyen, Xueqi Chen, Zihui Song, Minghui Guo, Carbon quantum dots promote charge transfer of Ce0.7Zr0.3O2@Bi2MoO6 heterojunction for efficient photodegradation of RhB in visible region, Optical Materials, 2020

25.       Song Zihui, Chen Xueqi, Gong Xinchao, Gao Xing, Dai Qian, Nguyen Tat Thang, and Guo Minghui, Luminescent carbon quantum dots/nanofibrillated cellulose composite aerogel for monitoring adsorption of heavy metal ions in water, Optical Materials, No: 100, 109642, 2020

26.       Nguyen, Huu Chinh., Guo, Yan Linh., & Nguyen, Tat Thang. . Improvement of the Weather Resistance of a Selective Laser-Sintered Copolyester–Limestone Composite Using UV-326 and UV-328. Polymers, 12(9), 2079, 2020

27.       Chen, Xueqi., Song, Zihui., Nguyen Tat Thang., Gao, Xing., Gong, Xinchao., & Guo, Minghui. Facile one-pot synthesis of self-assembled nitrogen-doped carbon dots/cellulose nanofibril hydrogel with enhanced fluorescence and mechanical properties. Green Chemistry, 22(10), 3296-3308. 2020

28.       Huadong Zhang, Xinchao Gong, Zihui Song, Shuo Zhang, Wenxin Du, Tat Thang Nguyen, Minghui Guo, Xing Gao,Wood-based carbon quantum dots for enhanced photocatalysis of MIL-88B(Fe) Optical Materials, 2021

29.      XingGao, ShuoZhang, WenxinDu, Xinchao Gong, Tat Thang Nguyen, Minghui Guo, Zhiping Zhang (2021). Wood-inspired high-performing hierarchical porous Ce0· 7Zr0· 3O2 catalyst for low-temperature selective catalytic reduction of NOx by NH3. Ceramics International47(20), 29149-29161.

30.     Zhuoying Cheng, Suyue Luo, Xiaojuan Li, Shuo Zhang, TatThang Nguyen, Minghui Guo, XingGao (2021). Ultrasound-assisted heterogeneous Fenton-like process for methylene blue removal using magnetic MnFe2O4/biochar nanocomposite. Applied Surface Science566, 150654.

31.      XingGao, YingZhang, BinYin, Yufei Liu, Tat Thang Nguyen, Shuo Zhang, Yaru Wei, Chunhu, DuaLi Li, Minghui Guo (2021). Table tennis bat poplar baseplate-derived bismuth molybdate with efficient visible-light photocatalytic activity. Colloid and Interface Science Communications44, 100478.

32.      Shaopeng Li, Xueqi Chen, Zhuoying Cheng, Suyue Luo, Tat Thang Nguyen, Minghui Guo, XingGao (2021). Promoting effect of cellulose-based carbon dots at different concentrations on multifunctional photocatalytic degradation of dyes by ZnO. Optical Materials121, 111591.

33.      SuyueLuo, ShaopengLi, ShuoZhang, Zhuoying Cheng, Tat Thang Nguyen, Minghui Guo. (2022). Visible-light-driven Z-scheme protonated g-C3N4/wood flour biochar/BiVO4 photocatalyst with biochar as charge-transfer channel for enhanced RhB degradation and Cr (VI) reduction. Science of The Total Environment806, 150662.

34.      Nguyen, HoangPhong, Cheng, PeiFeng, Nguyen, TatThang (2021). Properties of Stone Matrix Asphalt Modified with Polyvinyl Chloride and Nano Silica. Polymers, 13(14), 2358.

35.      Zhuoying Cheng, Shaopeng Li, Tat Thang Nguyen, XingGao, SuYue Luo, Minghui Guo (2021). Biochar loaded on MnFe2O4 as Fenton catalyst for Rhodamine B removal: Characterizations, catalytic performance, process optimization and mechanism. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects631, 127651.

36.      Chen Liu, Bingnan Yuan, Minghui Guo, Qing Yang, Tat Thang Nguyen & Xiaodi Ji (2021). Effect of sodium lignosulfonate on bonding strength and chemical structure of a lignosulfonate/chitosan-glutaraldehyde medium-density fiberboard adhesive. Advanced Composites and Hybrid Materials, 1-9.

37.      Xueqi Chen, Zihui Song, Bingnan Yuan. Xiaojuan Li, Shaopeng Li, TatThang Nguyen, Minghu iGuo, Zhanhu Guo (2022). Fluorescent carbon dots crosslinked cellulose Nanofibril/Chitosan interpenetrating hydrogel system for sensitive detection and efficient adsorption of Cu (II) and Cr (VI). Chemical Engineering Journal430, 133154.

38.      Tianxiang Yuan, Wenxin Du, Kaiwen Bai, Dongxuan Huang , Tat Thang Nguyen, Jingjing Li, Xiaodi Ji, (2021). Preparation of an environment-friendly fiberboard with high mechanical strength using delignified wood fiber. Vacuum, 110753.

8.  THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

8.1. Sở hữu trí tuệ/ Giải pháp hữu ích/Tiến bộ kỹ thuật/sáng chế

1. Tiến bộ kỹ thuật: Sản phẩm keo UF-KC112 chất lượng cao dùng cho sản xuất ván dán, Quyết định số: 415/QĐ-TCLN-KHCN&HTQT. Năm 2020. Việt Nam. Tác giả: GS.TS. Trần Văn Chứ, PGS.TS. Cao Quốc
An, TS. Nguyễn Trọng Kiên, TS. Phạm Tường Lâm, TS. Nguyễn Tất Thắng và ThS. Lê Xuân Ngọc

1. Tiến bộ kỹ thuật: Sản phẩm keo UF-KC113 chất lượng cao dùng cho sản xuất ván MDF, Quyết định số: 419/QĐ-TCLN-KHCN&HTQT. Năm 2020. Việt Nam. Tác giả: GS.TS. Trần Văn Chứ, PGS.TS. Cao Quốc
An, TS. Nguyễn Trọng Kiên, TS. Phạm Tường Lâm, TS. Nguyễn Tất Thắng và ThS. Lê Xuân Ngọc

 


Chia sẻ