ThS. Nguyễn Thị Yên

29 tháng 7, 2020
Họ và tên: NGUYỄN THỊ YÊN Giới tính: nữ Năm sinh:19/05/1981 Ngạch giảng viên:V0.01.03.657 Chức vụ: Giảng viên

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên:  NGUYỄN THỊ YÊN     Giới tính: nữ

Năm sinh:19/05/1981

Ngạch giảng viên:V0.01.03.657

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sỹ Năm : 2011; Chuyên ngành: Máy và thiết bị nhiệt lạnh ; Tại: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Ngoại Ngữ: tiếng Anh

Đơn vị công tác: Bộ môn Khoa học gỗ, viện công nghiệp gỗ

Số điện thoại :  0965465761 

Email : yen.vfu@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2005, Kỹ sư, Công nghệ chế biến lâm sản, Trường Đại học Lâm nghiệp
 • 2011 Thạc sỹ, Máy và thiết bị nhiệt lạnh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 5/2006 đến nay làm giảng viên tại Bộ môn Khoa học Gỗ, viện Công nghiệp Gỗ và Nội thất, Trường Đại học lâm nghiệp, Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại họcKỹ thuật nhiệt ; Nhiệt kỹ thuật, Nhiệt động học và truyền nhiệt, lò công nghiệp, Công nghệ sấy.

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Khoa học gỗ và công nghệ nâng cao chất lượng gỗ và vật liệu gỗ (Sấy, nhiệt lượng trao đổi, ..); Quản lý sản xuất, đánh giá quy trình sản xuất ;  Thiết kế sản phẩm/ thiết lập quy trình sản xuất sản phẩm gỗ ; Nhiệt phân.

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Cơ sở

1. Đề tài cấp cơ sơ: Nghiên cứu khảo nghiệm bằng giải tích và thực nghiệm xác định thời gian sấy gỗ chủ nhiệm : Nguyễn Thị Yên năm 2012

2. Đề tài cấp cơ sở : Nghiên cứu xác định một số tính chất nhiệt của vật liệu composite trên máy NL03, năm 2013

3. Đề tài cấp cơ sở : Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian ép nhiệt đến khả năng cách nhiệt của ván dăm vỏ trấu, năm 2015

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)
 1. Enhancement of production of Acacia and Eucalypt peeled and sliced veneer products in Vietnam and Australia:năm 2012/2016
 • Cấp Bộ
 1. Dự  án sản xuất thử nghiệm Cấp Bộ (Bộ Nông nghiệp và PTNT : Hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất các sản phẩm gỗ uốn ép cong định hình từ gỗ rừng trồng phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, 2016-2018
 2. Cấp Bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT): Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới tạo gỗ ghép kích thước lớn thân thiện với môi trường từ gỗ rừng trồng dùng trong đồ mộc và xây dựng, 2019-2021
 3. Cấp Bộ (Bộ Nông nghiệp và PTNT): Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia: Ván lạng- Yêu cầu kỹ thuật chung, 2019-2020
 4. Nhiệm vụ đặc thù cấp bộ: Nghiên cứu cải thiện khả năng chống hút nước và độ bền cơ học cho gỗ Xoan ta, năm 2012
 5. Nghiên cứu công nghệ tạo chất phủ bề mặt ván nhân tạo: năm 2015-2016
 • Cấp Tỉnh/Thành phố
 1. Nghiên cứu công nghệ, thiết kế chế tạo và đưa vào ứng dụng hệ thống thiết bị tự động phân loại tăm hương chất lượng cao, 2018-2020
 2. Nghiên cứu công nghệ và thiết bị tách sợi tự nhiên từ bẹ chuối, lá dứa bằng phương pháp cơ học tạo nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ ; 2019-2021
 • Cấp Cơ sở

1. Đánh giá thực trạng phân loại chất lượng ván bóc tại một số cơ sở chế biến gỗ ở khu vực miền Bắc: năm 2015

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

            1. Cao quốc An, Nguyễn Thị Yên Nghiên cứu phương pháp mới xác định thời gian sấy gỗ keo tai tượng;  Tạp chí kinh tế sinh thái. 42-2012;15-19  năm 2012

            2. Nguyễn Thị Yên Nghiên cứu xác định một số tính chất nhiệt chủ yếu của vật liệu composite trên máy NL03. Tạp chí khoa học và công nghệ lâm nghiệp. 4-2014: 121-125 (ISSN: 1859-3828)  năm 2014

            3. Trịnh Hiền Mai, Nguyễn Thị Yên, Nguyễn Thị Thắm Ảnh hưởng của chế độ xử lý nhiệt đến một số chỉ tiêu tính chất vật lý của gỗ keo tai tượng (2018) "4-2018 (ISSN: 1859-3828)

7.2. SÁCH 

 • Bài giảng
 1. Nguyễn Văn A (Chủ biên), Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn C, Công nghệ vật liệu. Hà Nội: Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2015.
 • Sách chuyên khảo/sách tham khảo
 1. . Nguyễn Thị Yên, Trịnh Hiền Mai Bài giảng Kỹ thuật nhiệt chủ biên nơi XB Trường đại học Lâm nghiệp năm 2015 

Chia sẻ