TS. Tống Thị Phượng

29 tháng 7, 2020
Họ và tên: TỐNG THỊ PHƯỢNG Giới tính: Nữ Năm sinh: 1982 Ngạch giảng viên: Học vị: Tiến sĩ

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: TỐNG THỊ PHƯỢNG  Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1982

Ngạch giảng viên:

Chức vụ:

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm:

Ngoại Ngữ: Tiếng Trung: Thành thạo, Tiếng Anh: Đọc hiểu

Đơn vị công tác:Bộ môn Khoa học Gỗ, Viện Công nghiệp Gỗ và Nội Thất

Số điện thoại: 0868133799

Email: tongphuong@vnuf.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2003, Kỹ sư, Công nghệ Chế biến Lâm sản, Trường Đại học Lâm nghiệp
 • 2011, Thạc sĩ, Khoa học Gỗ và kỹ thuật, Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh, Trung Quốc
 • 2014, Tiến sĩ, Khoa học Gỗ và kỹ thuật, Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh, Trung Quốc

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 •  2004 - 2008: Giảng viên, Khoa Chế biến Lâm sản, Trường Đại học Lâm nghiệp
 • Từ 2008-2014 : Nghiên cứu sinh, trợ giảng, hướng dẫn thực hành. Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh, Trung Quốc
 • Từ 6/2014 đến nay: Giảng viên, Viện Công nghiệp Gỗ và Nội thất, Trường Đại học Lâm nghiệp.

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học

Bảo quản gỗ, Công nghệ chế biến và sử dụng tre mây, Phương pháp nghiên cứu khoa học

 • Sau Đại học

Bảo quản gỗ

 • Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng

Phòng chống Mối cho công trình xây dựng

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Bảo quản gỗ, biến tính, nâng cao chất lượng gỗ và đồ gỗ, nhiệt phân gỗ, công nghệ khí hóa Biomass.

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Tỉnh/Thành phố

1. The basic research of Bamboo components pyrolysis. Đề tài cấp tỉnh dành cho nghiên cứu sinh của các trường đại học tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. 2013-2014

 • Cấp Cơ sở

1. Xây dựng hệ thống thử nghiệm mối cho vật liệu gỗ. 2014-2015

2. Đánh giá hiệu quả xử lý dầu bảo quản cho gỗ Keo lai sử dụng ngoài trời. 2017-2018

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)

1. Tăng cường sản xuất ván mỏng từ gỗ keo lai và bạch đàn ở Úc và Việt nam. Dự án hợp tác quốc tế. 2012-2016.

 • Cấp Bộ

1. Hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất các sản phẩm gỗ uốn ép cong định hình từ gỗ rừng trồng phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Dự án cấp bộ. 2016-2018.

2. Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia: Ván lạng- Yêu cầu kỹ thuật chung. Cấp Bộ (Bộ Nông nghiệp và PTNT). 2019-2020

3. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới tạo gỗ ghép kích thước lớn thân thiện với môi trường từ gỗ rừng trồng dùng trong đồ mộc và xây dựng. Cấp Bộ (Bộ Nông nghiệp và PTNT). 2019-2021.

 • Cấp Tỉnh/Thành phố

1. Nghiên cứu công nghệ, thiết kế chế tạo và đưa vào ứng dụng hệ thống thiết bị tự động phân loại tăm hương chất lượng cao. Cấp thành phố. 2018-2020

2. Nghiên cứu công nghệ và thiết bị tách sợi tự nhiên từ bẹ chuối, lá dứa bằng phương pháp cơ học tạo nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Cấp thành phố. 2019-2021

3. Xây dựng cơ sở dữ liệu nhận biết nhanh tên gỗ, cho các loại gỗ lưu hành phổ biến trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, quản lý của Chi cục Kiểm lâm Hà Nội. Hợp đồng tư vấn. 2019

 • Cấp Cơ sở

1. Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm tra cứu gỗ nhập khẩu thông dụng. Cấp cơ sở. 2017-2018.

2. Nghiên cứu thiết kế mô phỏng quy trình sản xuất và lắp đặt sản phẩm đồ gỗ nội thất. Cấp cơ sở. 2019-2020

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

1. Tong Thi Phuong, Nguyen Thi Minh Nguyet (2016). Study on pyrolysis characterstics of Moso Bamboo (Phyllostachys heterocycla Mitford) using TG-FTIR. Science and technology Journal of  Agriculture and rural development 2016(8).

B. Quốc tế

            1. Zhang Zhenzhen, Huang Shaibei, Tong Thi Phuong, Guan Mingjie, Zhu Yixin (2012). Drying characteristics of small diameter lumber of black locust. Zhongguo mucai (China wood) 2011.6. China

          2. Ge Jianchun, Tong Thi Phuong, Sun Mingyang, Yanwei, Guan Mingjie, Zhu Yixin (2012). Moso Bamboo Hardness based on Indentation Loading Curve. Journal of bamboo research Vol.31,No.4 Nov.,2012. China

            3. Tong Thi Phuong, Panbiao, Zhu Yixin (2014). Effect of heat treatment on anti-soft rot of Styrax tonkinensis wood. Journal of Anhui Agricultural University 2014, 414, China

          4. Yanwei, Tong Thi Phuong, Zhu Yixin, Sun Fengwen (2014). Shear strength on adhesive layer and indentation characterization of poplar/black locust composite structure. Journal of Nanjing Forestry University (Natural Science Edition) Vol.38,No.4 Jul.,2014, China

            5. Tong Thi Phuong, Ma Zhongqing, Chen Dengyu, Zhang Qisheng (2014). Pyrolysis characteristics and kinetics study of bamboo holo-cellulose using TG-FTIR. Journal of Zhejiang A&F University 2014,31(4):495-501, China


Chia sẻ