TS. Hoàng Tiến Đượng

29 tháng 7, 2020
Họ và tên: HOÀNG TIẾN ĐƯỢNG Giới tính: Nam Năm sinh: 1962 Ngạch giảng viên: Giảng viên cao cấp Chức vụ: Phó chủ nhiệm Bộ môn Học vị: Tiến sĩ

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: HOÀNG TIẾN ĐƯỢNG         Giới tính: Nam       

Năm sinh:  1962

Ngạch giảng viên: Giảng viên cao cấp

Chức vụ: Phó chủ nhiệm Bộ môn

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm: không

Ngoại ngữ: Anh văn C

Đơn vị công tác : Bộ môn Công nghệ & thiết bị chế biến lâm sản, Viên Công nghiệp gỗ và nội thất, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Điện thoại:        0393306919

E-mail: duonghoangtien1962@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1986, Kỹ sư, Công nghệ chế biến Lâm sản, Đại học Lâm nghiệp

2004, Tiến sỹ, Công nghệ chế biến Lâm sản , Viện KHLN Việt Nam

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1987- 1988: Tập sự giảng dạy, Khoa Công nghiệp rừng, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

1989- 2005: Giảng dạy,  Khoa Chế biến lâm sản, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

2006- 2014: Giảng dạy, Khoa Chế biến lâm sản, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

3/2015- nay:  Giảng dạy, Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

Đại học: Nguyên lý cắt vật liệu gỗ; Máy và thiết bị chế biến lâm sản; Lựa chọn và sử dụng máy và thiết bị gia công gỗ; Lắp đặt và sử dụng máy và thiết bị chế biến gỗ; Công nghệ chế biến lâm sản; An toàn và vệ sinh lao động; Nguyên lý thiết kế xí nghiệp và nhà máy công nghiệp.

Sau Đại học: Nguyên lý và công cụ cắt vật liệu gỗ; Máy và thiết bị chế biến lâm sản;  Lựa chọn và sử dụng máy và thiết bị gia công gỗ; Kỹ thuật uốn nén gỗ; Máy và thiết bị chế biến gỗ hiện đại

Đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng: Công nghệ xẻ; Công nghệ mộc; Sử dụng máy gia công gỗ

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Công nghệ và thiết bị chế biến lâm sản; nâng cao hiệu quả sử dụng máy; thiết kế cải tiến máy gia công gỗ.

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

  • Cấp Cơ sở

1. Nâng cao khả năng ổn định kích thước của gỗ bằng phương pháp biến tính / Công nghệ chế biến lâm sản, 2003

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu thiết bị sản xuất ván dăm/ Công nghệ chế biến lâm sản, 2006

3. Nghiên cứu công nghệ nén gỗ làm nguyên liệu sản xuất đồ mộc/ Công nghệ chế biến lâm sản. 2009

4. Nghiên cứu cải tiến máy cắt gỗ MCG tại trung tâm TH/TN chế biến lâm sản, trường Đại học Lâm nghiệp, 2014

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO

A. Trong nước:

1. Hoàng Tiến Đượng, Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván dăm định hướng từ nguyên liệu tổng hợp tre và gỗ Bạch dương, Chuyên san công nghệ chế biến lâm sản 1/1998.      

2. Hoàng Tiến Đượng, Ảnh hưởng của cấu trúc đến tính chất ván dăm từ gỗ keo lá Tràm, 1999, Chuyên san công nghệ chế biến lâm sản, trường đại học lâm nghiệp,1/1999.

3. Hoàng Tiến Đượng, Tăng cường tính ổn định kích thước ván dăm bằng Paraffin và xử lý dăm ở nhiệt độ cao, Thông tin khoa học lâm nghiệp,  trường đại học lâm nghiệp, 2/1999

4. Hoàng Tiến Đượng, Định hướng công nghệ sản xuất ván dăm chất lượng cao cho sản xuất hang mộc, Tạp chí lâm nghiệp, 10/1999.

5. Hoàng Tiến Đượng, Sản xuất ván dăm định hướng, Tạp chí khoa học Lâm nghiệp, 2001

6. Hoàng Tiến Đượng, Nâng cao chất lượng ván dăm bằng phương pháp xử lí nhiệt, Tạp chí khoa học Lâm nghiệp, 2002.

7. Hoàng Tiến Đượng, Biến tính nguyên liệu – một giải pháp nâng cao chất lượng ván dăm,  Tạp chí Lâm nghiệp (3),2001.

8. Hoàng Tiến Đượng, Ảnh hưởng của tốc độ đẩy tới chất lượng mạch cắt ván dăm, Tạp chí Nông nghiệp & phát triển nông thôn, 11/2009.

9. Hoàng Tiến Đượng, Đánh giá khả năng dán dính của gỗ Cao su và gỗ Sồi được xử lý bằng dung dịch Amoniac, Thông tin khoa học lâm nghiệp 1/2012.

10. Hoàng Tiến Đượng, Nghiên cứu công nghệ nén gỗ làm nguyên liệu sản xuất đồ mộc, Thông tin khoa học lâm nghiệp, 2/2012.

11. Hoàng Tiến Đượng, Nâng cao hiệuquar sử dụng máy cắt MCG tại Trung tâm thực hành chế biến gỗ, Thông tin khoa học lâm nghiệp, 2014.

B. Quốc tế

1. Cong Chi Tran, Son Hoang,Tien Duong hoang, Thi Hong Hanh Assessing effectiveness of  wood spray painting system model for undergraduate engineering education. Nguyen. Pages 29-36. Computer Applications in Engineering Education. 2019

7.2. SÁCH

Giáo trình

1. Hoàng Tiến Đượng, Giáo trình Công nghệ chế biến Lâm sản, Nxb NN, 2010

2. Hoàng Tiến Đượng, Nguyên lý thiết kế nhà máy chế biến gỗ - Bài giảng, Đại học Lâm nghiệp, 2010

3. Hoàng Tiến Đượng, Nguyên lý cắt vật liệu gỗ - Bài giảng, Đại học Lâm nghiệp, 2013

4. Hoàng Tiến Đượng, Giáo trình Kĩ thuật an toàn và môi trường trong chế biến lâm sản, Nxb NN, 2013.

5. Hoàng Tiến Đượng, Giáo trình Nguyên lý cắt vật liệu gỗ, Nxb NN –, 2016


Chia sẻ