TS. Nguyễn Thị Thanh Hiền

29 tháng 7, 2020
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hiền Giới tính: Nữ Năm sinh: 12-12-1979 Ngạch giảng viên: Giảng viên chính Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Học vị: Tiến sỹ

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hiền           Giới tính:  Nữ

Năm sinh: 12-12-1979

Ngạch giảng viên: Giảng viên chính

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn

Học vị: Tiến sỹ

Học hàm: Không

Ngoại Ngữ:          1. Tiếng Trung

2. Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: D

Mức độ sử dụng: C

Đơn vị công tác: Bộ môn Công nghệ và thiết bị Chế biến gỗ, Viện CNG&NT

Số điện thoại: 0917467925

Email: hienntt@vnuf.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2002, Kỹ sư, Chế biến lâm sản, Trường Đại học Lâm nghiệp
 •  2007, Thạc sỹ, Kỹ thuật máy, thiết bị và công nghệ gỗ, giấy, Trường Đại học lâm nghiệp Việt Nam
 •  2013, Tiến sỹ, Công nghệ chế biến gỗ, Trường Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc - Trung Quốc.

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ 12/2002 – 8/2009: Giảng viên, Khoa Cơ điện và công trình, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam;
 • 9/2009 – 7/2013: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ, Trường Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc - Trung Quốc ;
 •  8/2013 – 2/2015: Giảng viên, Khoa Cơ điện và công trình, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam;
 •  3/2015 – Nay, Giảng viên, Viện CNG&NT, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học

Họa Hình & Vẽ kỹ thuật;

Công nghệ xẻ;

Thiết kế trên máy vi tính/Autocad ứng dụng.

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Công nghệ biến tính, bảo quản và chế biến gỗ.

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)
 1. Khả năng chống chịu thời tiết và khả năng trang sức của gỗ được biến tính bởi hợp chất nhựa thông-đồng/boron kích thước micro, Đề tài Quỹ Nafosted, Bộ Khoa học và Công nghệ, Mã số: 106.99-2018.16, 2018-2021.
 • Cấp Cơ sở

1. Nghiên cứu thiết kế thiết bị "máy chiếu đa vật thể" phục vụ giảng dạy, Trường Đại học lâm nghiệp, 2014.

2. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhựa thông đến khả năng cố định Boron trong gỗ Bồ đề, Trường Đại học lâm nghiệp, 2015-2016.

3. Ảnh hưởng của nồng độ keo nhựa thông đến độ ổn định kích thước và độ bền cơ học của gỗ Bồ đề, Trường Đại học lâm nghiệp, 2017.

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Cơ sở

1. Xây dựng chương trình thiết kế các liên kết trong máy và tự động vẽ chi tiết máy trên máy tính, Trường Đại học lâm nghiệp, 2008.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

 1. Nguyễn Thị Thanh Hiền, Phạm Văn Chương. Ảnh hưởng của kết cấu đến tính chất của vật liệu Composite dạng lớp từ tre và gỗ. Tạp chí Khoa học và công nghệ lâm nghiệp. Số 3. Trang 92-101. Năm 2014.
 2. Nguyễn Thị Thanh Hiền, Li Jian. Khả năng chống thấm nước của gỗ xử lý bởi nhựa thông và đồng sunphat. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số: 11. Trang: 64-69. Năm 2014.
 3. Nguyễn Thị Thanh Hiền, Đỗ Hữu Tài. Ảnh hưởng của xử lý keo nhựa thông đến chất lượng trang sức trên bề mặt gỗ bồ đề. Tạp chí Khoa học và công nghệ lâm nghiệp. Số 6. Trang 98-104. Năm 2019.

B. Quốc tế

            1. 李淑君,阮氏清贤,韩世岩, 李 坚, "松香在木材防腐中的应用". 林产化学与工业. 2011, 31(5): 117-121.

            2.  Nguyen, T. T. H., Li, J., and Li, S., "Effects of water-borne rosin on the fixation and decay resistance of copper-based preservative treated wood". BioResources2012, 7(3): 3573-3584.

            3. Nguyen, T. T. H., Li, S., Li, J., Jin, Y., and Liu, N., "Synthesis of A Bi-Quaternary Ammonium Salt from Rosin and Its Inhibition to Some Wood Decay Fungi". Applied Mechanics and Materials. 2012, Vols. 174-177: 478-482.

            4. Nguyen, T. T. H., Li, S., Li, J., "Fixation of a Water-borne Copper Preservative in Wood by a Rosin Sizing Agent". Proceedings of the 55th International Convention of Society of Wood Science and Technology, August 27-31, 2012 - Beijing, China (ISTP).

          5. Nguyen, T. T. H., Li, S., and Li, J., "The combined effects of copper sulfate and rosin sizing agent treatment on some physical and mechanical properties of poplar wood". Construction and Building Materials. 2013, 40: 33-39.

          6. Liang, T., Zhang, Y., Li, S., and Nguyen, T. T. H., "Synthesis, characterization and bioactivity of rosin quaternary ammonium salt derivatives". BioResources. 2013, 8(1): 735-742.

          7. Nguyen, T. T. H., Li, S., Li, J., and Liang, T., "Micro-distribution and fixation of a rosin-based micronized-copper preservative in poplar wood". International Biodeterioration & Biodegradation. 2013, 83: 63-70.

         8. Hui Wang, Thi Thanh  Hien Nguyen, Shujun Li, Tao Liang, Yuanyuan Zhang, Jian Li, "Quantitative structure–activity relationship of antifungal activity of rosin derivatives". Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 2015, 25: 347–354. 

         9. Nguyen Thi Thanh Hien, Li Shujun, Li Jian, "The effect of rosin on the fixation of boron­based preservative in poplar wood". Workshop proceedings Vietnam forestry university­ international academy of wood science cooperation for development 12­5­2015. Viet Nam.

            10. Guangsheng Chen, Nho Quyet Tran, Nho Cuong Tran, Thi Thanh Hien Nguyen, Quoc Dung Duong. "A Study On Designing And Researching Multimedia Courseware In The Chinese School Video Dictionary". 2016 International Conference on Economics, Social Science, Arts, Education and Management Engineering, Atlantis Press. 2016, pp 642-647.

            11. Thi Thanh Hien Nguyen and Shujun Li, "Effects of Rosin Sizing Agent on the Fixation of Boron in Styrax tonkinensis Wood". Advances in Biochemistry. 2017, Vol. 5, No. 4, pp. 67-72.

            12. Nguyen Thi Thanh Hien and Tran Van Chu, "Effects of rosin sizing agent on the dimensional stability of Styrax tonkinensis wood". Journal of Forestry science and technology. 2018, No. 5, pp. 136-143.

            13. Thi Thanh Hien Nguyen, Van Chu Tran, Shujun Li and Jian Li, "Effects of Rosin-Aluminum Sulfate Treatment on the Leachability, Color Stability, and Decay Resistance of Wood Treated with a Boron-Based Preservative". BioResources. 2020, 15(1): 172-186.

7.2. SÁCH 

 • Sách chuyên khảo/sách tham khảo
 1. Nguyễn Thị Thanh Hiền, Bài giảng Hình họa và vẽ kỹ thuật. Trường Đại học lâm nghiệp. Năm 2014.

 


Chia sẻ