TS. Phan Duy Hưng

29 tháng 7, 2020
Họ và tên: PHAN DUY HƯNG Giới tính: Nam Năm sinh: 1973 Ngạch giảng viên: Giảng viên chính (Mã ngạch: V.07.01.02) Chức vụ: Phó viện trưởng Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất Học vị: Tiến sĩ

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: PHAN DUY HƯNG             Giới tính: Nam

Năm sinh: 1973

Ngạch giảng viên: Giảng viên chính (Mã ngạch: V.07.01.02)

Chức vụ: Phó viện trưởng Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm:

Ngoại Ngữ: Toefl 587, Sử dụng tiếng Anh làm nghiên cứu sinh tại Nhật Bản.

Đơn vị công tác: Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Số điện thoại:0912210345

Email: hung.phanduy@gmail.com và hungpd@vnuf.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 1995, Kỹ sư, Công nghệ Chế biến lâm sản, Trường Đại học Lâm nghiệp
 •  2004, Thạc sĩ, Công nghệ Chế biến lâm sản, Trường Đại học Lâm nghiệp
 •  2012, Tiến sĩ, Khoa học Vật liệu sinh học, Trường Đại học Tổng hợp Tokyo Nhật Bản (The University of Tokyo, Japan)

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 •  1995 – 12/1997: Kỹ sư, phụ trách thiết kế, tổ chức sản xuất và thi công công trình, Công ty TNHH Sản xuất đồ gỗ Kim Quy, Hà Nội.
 • 1998 – 7/1999: Kỹ sư, phụ trách thiết kế sản phẩm đồ gỗ và công nghệ chế biến ván nhân tạo, Công ty Ván nhân tạo LICOLA, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam VINAFOR.
 • 8/1999 đến nay: Giảng viên Công nghệ chế biến lâm sản, Khoa Chế biến lâm sản, hiện nay là Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất, Trường Đại học Lâm nghiệp.
 • 10/2014 – 8/2017: Giảng viên, Trưởng khoa Công nghiệp và Kiến trúc, kiêm nhiệm Trưởng bộ môn Công nghệ chế biến lâm sản, Phân hiệu Trưởng Đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai.
 • 02/2018 – 4/2019: Giảng viên chính, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đào tạo và Du học, Trường Đại học Lâm nghiệp.
 • 4/2019 đến nay: Giảng viên chính, Phó viện trưởng, Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất, Trường Đại học Lâm nghiệp.

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học

Công nghệ sản xuất ván nhân tạo (Công nghệ Vật liệu gỗ), Công nghệ Composite gỗ, Công nghệ sản xuất ván nhân tạo đặc biệt, Keo dán gỗ, Tổ chức sản xuất trong chế biến gỗ, Tổ chức và giám sát thi công công trình gỗ, Khoa học gỗ, Hóa học gỗ, Công nghệ sản xuất đồ gỗ, Vật liệu nội thất, Công nghệ sản xuất sản phẩm nội thất, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Quản lý chất lượng sản xuất đồ gỗ, Nguyên lý cắt gọt gỗ.

 • Sau Đại học

Công nghệ chế biến hóa học gỗ, Quản lý chất lượng sản xuất đồ gỗ, Vật liệu composite gỗ, Công nghệ biến tính gỗ, Keo dán và chất phủ.

 • Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng

Nâng cao kỹ năng thực hành (thuộc lĩnh vực Khoc học gỗ, Biến tính gỗ, Công nCoonggoox và giấy), tại Đại học TU Dresden, Cộng hòa Liên bang Đức.

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

- Khoa học gỗ: Nghiên cứu đặc điểm cấu tạo gỗ và định hướng sử dụng

- Công nghệ vật liệu composite gỗ: Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu gỗ (ván dán, ván dăm, ván sợi (MDF), ván ghép thanh), công nghệ sản xuất composite gỗ (LVL, PSL LSL,…), Công nghệ sản xuất gỗ nhựa, thủy phân gỗ, thủy phân vật liệu có liên kết glucosidic,  biến tính gỗ bằng phương pháp thủy nhiệt, biến tính gỗ bằng phương pháp hóa cơ, công nghệ sản xuất chất kết dính.

- Công nghệ sản xuất đồ gỗ: Nghiên cứu kết cấu sản phẩm đồ gỗ, nghiên cứu công nghệ sản xuất sản phẩm đồ gỗ, nghiên cứu tổ chức sản xuất và thi công công trình gỗ, nghiên cứu quản lý chất lượng trong sản xuất đồ gỗ.

- Xây sựng tiêu chuẩn quốc gia: Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về những lĩnh vực liên quan đến đồ gỗ và công nghệ sản xuất

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Cơ sở

1. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số chế độ ép nhiệt đến tính chất của ván LVL được sản xuất từ gỗ keo lai. Trường Đại học Lâm nghiệp, 2003.

2. Bước đầu xây dựng tiêu chuẩn ván dăm xi măng trên cơ sở chuyển dịch các tiêu chuẩn nước ngoài. . Trường Đại học Lâm nghiệp, 2007.

3. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ dung dịch muối KBr đến tốc độ thủy phân glycoside bằng HBr. Trường Đại học Lâm nghiệp, 2013.

4. Ảnh hưởng của thời gian ép nhiệt đến một số tính chất cơ bản của sản phẩm PSL (parallel strand lumber) từ gỗ keo lai (Acacia mangium & A. auriculiformis). Trường Đại học Lâm nghiệp, 2014.

5. Quy hoạch tổng thể kiến trúc cảnh quan Đại học Lâm nghiệp – Cơ sở 2. Trường Đại học Lâm nghiệp, 2015.

6. Khá năng dán dính của gáo dừa trên nền vật liệu MDF (Medium density fiberboard). Trường Đại học Lâm nghiệp, 2016.

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)
 1. Nghiên cứu đặc tính của tập hợp vi khuẩn phân hủy cao su thiên nhiên, Đề tài Quỹ Nafosted, Bộ Khoa học và Công nghệ,  2012-2013
 • Cấp Bộ
 1. Nghiên cứu biến tính gỗ mọc nhanh rừng trồng. Đề tài thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2003-2004.
 2. Xây dựng định mức nguyên liệu, năng lượng và lao động trong chế biến gỗ. Đề tài thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2012-2013.
 3. Nghiên cứu công nghệ và thiết bị xử lý gỗ Tống quá sủ (Alnus nepalensis D.Don) để sản xuất cấu kiện xây dựng nhà nông thôn. KC.07.15/11-15. Đề tài cấp Nhà nước, 2014-2015.
 • Cấp Tỉnh/Thành phố

Nghiên cứu phát triển vật liệu composite được gia cường bằng các sản phẩm chỉ xơ dừa phục vụ xây dựng và sinh hoạt hàng ngày. Đề tài thuộc Tỉnh Bến Tre, 2015-2016.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

 1. Phan Duy Hưng, Nghiên cứu, tạo ván LVL chậm cháy. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, kỳ 2, (80), trang 102 -103, 2006.
 2. Phan Duy Hưng, Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ dung dịch muối KBr đến tốc độ thủy phân glycoside bằng HBr. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, ISSN: 1859 – 3828, (02), trang  97-102, 2014
 3. Trần Văn Chứ, Phan Duy Hưng, Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ chất chống cháy, nhiệt độ ép, thời gian ép đến chất lượng ván LVL. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT, ISSN: 1859-4581,  (29), trang 141-149, 2016.

Trần Lâm Trà, Phan Duy Hưng, Ảnh hưởng của độ tuổi đến một số tính chất độ bề cơ học của trúc sào (Phyllostachys pubescens Mazel ex H.de Lahaie). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, (06), trang  160-165, 2017.

 1. Quách Văn Thiêm, Trần Văn Chứ, Phan Duy Hưng, Ảnh hưởng của tỷ lệ chất độn canxi cacbonat tới một số tính chất của vật liệu composite gỗ nhựa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, (01), trang  149-155, 2018.
 2. Phạm Thị Ánh Hồng, Trần Văn Chứ, Cao Quốc An, Phan Duy Hưng, Ảnh hưởng của áp suất không khí và tốc độ phun đến chất lượng màng trang sức trên bề mặt gỗ, Tạp chí Nông nghiệp & PTNT, (05),  trang 111-118, 2018.

B. Quốc tế

          1. Hung Duy Phan, Tomoya Yokoyama, Yuji Matsumoto, "Direct participation of counter anion in acid hydrolysis of glycoside", Journal of Org. Biomol. Chem., 2012, No: 10, Pages: 7382-7391.

          2. Hung Duy Phan, Tomoya Yokoyama, Yuji Matsumoto, "Effect of Increasing the Common Anion Concentration on the Acid Hydrolysis of Glycosides", Journal of Carbohydrate Chemistry, Vol.32, Issue 4, 2013, Pages: 223–239.

          3. Hung Duy Phan, Tomoya Yokoyama, Yuji Matsumoto, "Role of counter anion in acid hydrolysis of glycoside", 4th International Symposium on Emerging Telonogies of Pulping and Papermaking. Guangzhou, China. 2010.

          4. Hung Duy Phan, Tomoya Yokoyama, Yuji Matsumoto, "Role of counter anion in acid hydrolysis of glycosidic linkage", 78th PPRC, June 14th, 2011, Tokyo, Japan.

          5. Hung Duy Phan, Tomoya Yokoyama, Yuji Matsumoto, "Participation of counter anion in acid hydrolysis of glycoside", 16th International Symposium on wood, fiber and pulping chemistry, June 8-10, 2011, Tianjin, China.

          6. Hung Duy Phan, Tomoya Yokoyama, Yuji Matsumoto, "Significance of counter anion in acid hydrolysis of glycoside", JWRS, March 18-20, 2011, Kyoto, Japan.

          7. Hung Duy Phan, Tomoya Yokoyama, Yuji Matsumoto, "Effect of solvent constitution and addition of common anion on acid hydrolysis of glycoside", JWRS, March 15-17, 2012, Hokkaido, Japan.

7.2. SÁCH 

 • Sách chuyên khảo/sách tham khảo
 1. Phan Duy Hưng, Công nghệ sản xuất ván dăm, sản xuất LVL từ gỗ keo tai tượng và gỗ cao su. Trường Đại học Lâm nghiệp, 2003.
 2. Hoàng Thúc Đệ, Phan Duy Hưng, Toàn tập Công nghiệp gỗ thực dụng, quyển ván dăm, Trường Đại học Lâm nghiệp, 2005.
 3. Hoàng Thúc Đệ, Phan Duy Hưng, Ván MDF toàn tập. Trường Đại học Lâm nghiệp, 2006.

8.  THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

8.1. Sở hữu trí tuệ/ Giải pháp hữu ích/Tiến bộ kỹ thuật/sáng chế

8.2. GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 1. Giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên quả cầu vàng năm 2019, Trung Ương Đoàn TNCSHCM và Bộ KHCN, 2019.

 


Chia sẻ