ThS. Nguyễn Nam Anh

29 tháng 7, 2020
Họ và tên: Nguyễn Nam Anh Giới tính: Nam Năm sinh: 1986 Ngạch giảng viên: Giảng viên chính thức Học vị: Thạc sĩ

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên:                 Nguyễn Nam Anh                                  Giới tính: Nam

Năm sinh:  1986

Ngạch giảng viên:  Giảng viên chính thức

Chức vụ:

Học vị: Thạc sĩ

Học hàm:

Ngoại Ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung

Đơn vị công tác: Bộ môn Công nghệ & Thiết bị chế biến gỗ, Viện Công nghiệp gỗ & Nội thất, trường Đại học Lâm Nghiệp

Số điện thoại: 0898278866

Email: namanhdhln2@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2008, Kỹ sư, Công nghệ chế biến lâm sản, Trường Đại học Lâm Nghiệp
 • 2011, Thạc sĩ, Công nghệ chế biến và máy thiết bị, Trường Đại học Lâm Nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 11/2008 - 9/2009: Giảng viên, nhân viên, Tổ kế hoạch - Phòng Đào Tạo, Trường Đại học Lâm Nghiệp, phân hiệu Đồng Nai.
 • 9/2009 - 9/2013: Giảng viên, nhân viên, Phòng Khảo thí & ĐBCL, Trường Đại học Lâm Nghiệp, phân hiệu Đồng Nai.
 • 9/2013- Nay: Nghiên cứu sinh tiến sĩ, Trường Đại học Lâm Nghiệp Đông Bắc, thành phố Cáp Nhĩ Tân, Tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.
 • 1/12/2019 - Nay: Giảng viên, Bộ môn Công nghệ & Thiết bị chế biến gỗ, Viện Công nghiệp gỗ & Nội thất, trường Đại học Lâm Nghiệp.

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học: Khoa học gỗ, Khai thác và vận chuyển lâm sản

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

       -  Hóa học gỗ

      -   Công nghệ vật liệu mới

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)

1. Tài liệu bồi dưỡng công nghệ mới: Nâng cao nghề chạm khắc gỗ (điêu khắc gỗ bằng tia laser), Tổng cục dạy nghề, 2011.

2. Tài liệu bồi dưỡng công nghệ mới: Gia công sản phẩm mộc bằng các thiết bị cầm tay, Tổng cục dạy nghề, 2011.

 • Cấp Cơ sở

1. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian ép đến chất lượng ván dăm hỗn hợp từ bèo lục bình và dăm gỗ, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Trường Đại học Lâm Nghiệp phân hiệu Đồng Nai, năm 2011.

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)

1. Chương trình: " Gia công thiết kế sản phẩm mộc áp dụng cho hệ trung cấp cao đẳng nghề", Thành viên ban chủ nhiệm xây dựng chương trình, Tổng cục dạy nghề, năm 2011.

 • Cấp Cơ sở

1. Xây dựng bộ mẫu gỗ một lá mầm phục vụ thực hành thực tập tại CS2- ĐHLN", Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Trường Đại học Lâm Nghiệp phân hiệu Đồng Nai, 2012-2013.


Chia sẻ