ThS. Hoàng Thúy Nga

29 tháng 7, 2020
Họ và tên: HOÀNG THỊ THUÝ NGA Giới tính: Nữ Năm sinh: 1987 Ngạch giảng viên: V07.01.03 Học vị: THẠC SỸ

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: HOÀNG THỊ THUÝ NGA      Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1987

Ngạch giảng viên: V07.01.03

Chức vụ:Không

Học vị: THẠC SỸ

Học hàm: Không

Ngoại Ngữ: Anh B

Đơn vị công tác: Bộ môn Công nghệ và TB Chế biến Lâm sản – Viện Công nghiệp Gỗ - Trường Đại học Lâm nghiệp

Số điện thoại: 0383996776

Email: Thuynga.hoangvfu@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

(Năm tốt nghiệp, bậc đào tạo, chuyên ngành, nơi đào tạo)

 •  2009, Kỹ sư, Chế biến Lâm sản, Trường Đại học Lâm nghiệp
 •  2011, Thạc sỹ, Máy thiết bị và công nghệ gỗ, giấy, Trường Đại học Lâm nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

      (Thời gian, vị trí công tác, lĩnh vực chuyên môn, đơn vị)

 •  12/2009 đến 12/2010: Giảng viên tập sự, Bộ môn Thiết kế nội thất, Khoa Chế biến Lâm sản, Trường ĐH Lâm nghiệp
 • 12/2010 đến 1/2015: Giảng viên, Bộ môn Thiết kế nội thất, Khoa Chế biến Lâm sản, Trường ĐH Lâm nghiệp
 • 1/2015 đến nay: Giảng viên, Bộ Công nghệ và Thiết bị Chế biến Lâm sản, Viện Công nghiệp Gỗ, Trường ĐH Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học

Thiết kế Đồ gỗ (Ghi tên học phần/môn học)

 • Sau Đại học

Không (Ghi tên học phần/môn học)

 • Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng

Không (Ghi tên khóa đào tạo/bồi dưỡng)

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU (Ghi lĩnh vực nghiên cứu, hướng nghiên cứu)

Thiết kế đồ gỗ, Công nghệ vật liệu, vật liệu thiết kế đồ gỗ và nội thất; Công nghệ Chế biến vật liệu gỗ; Biến tính gỗ…

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

 (Trật tự trình bày Đề tài/Chương trình/dự án/nghiệm vụ KH&CN: tên đề tài/dự án /nhiệm vụ, đề tài cấp quản lý, mã số (nếu có), năm bắt đầu đến năm kết thúc)

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

Không

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)
 1. Nhiệm vụ/Đề tài nhánh "Nghiên cứu tính toán thiết kế chế tạo các bộ phận của hệ thống cưa xẻ". Thuộc Đề tài KHCN cấp Nhà nước "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị xẻ gỗ tự động năng suất 3 -4 m3/h gỗ thành phẩm", Đề tài cấp Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ, 2016 – 2018.
 2. Nhiệm vụ/Đề tài nhánh "Lập quy trình công nghệ chế tạo, lắp ráp các bộ phận của hệ thống cưa xẻ.". Thuộc Đề tài KHCN cấp Nhà nước mã số ĐTĐL.CN-10/16, Đề tài cấp Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ, 2016 - 2018
 • Cấp Bộ
 1. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Nano để nâng cao chất lượng ván lạng, Đề tài cấp Bộ, 2011 – 2012
 2. Xây dựng mô hình quản lý môi trường và xử lý ô nhiễm làng nghề sản xuất hàng mây tre đan xuất khẩu, Đề tài cấp Bộ, 2011 – 2012
 3. Xây dựng báo cáo tác động môi trường lĩnh vực chế biến gỗ, Đề tài cấp Bộ, 2011 – 2012
 • Cấp Tỉnh/Thành phố: Không
 • Cấp Cơ sở

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

 1. Cao Quốc An, Hoàng Thị Thuý Nga, Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ và thời gian ngâm tẩm hạt Nano TiO2 đến chất lượng ván lạng biến tính từ gỗ Xoan Đào. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, tr 76-80, (số 13), 2012

B. Quốc tế

7.2. SÁCH 

 • Giáo trình
 • Sách chuyên khảo/sách tham khảo
 1. Hoàng Văn Việt, Hoàng Thị Thuý Nga, Cơ sở tính toán thiết kế máy và thiết bị gia công gỗ, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2010

 


Chia sẻ