TS. Nguyễn Thị Thắm

29 tháng 7, 2020
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THẮM Giới tính: Nữ Năm sinh: 1987 Ngạch giảng viên: Giảng Viên Học vị: Tiến sỹ

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THẮM        Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1987

Ngạch giảng viên: Giảng Viên

Chức vụ: Không

Học vị: Tiến sỹ

Học hàm:

Ngoại Ngữ: Tiếng Trung, Tiếng Anh

Đơn vị công tác: Bộ môn Công nghệ và Thiết bị chế biến gỗ, viện Công nghiệp gỗ và Nội thất.

Số điện thoại:  0989110313

Email: nguyenthitham.hd@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2009, Kỹ sư, Chế biến lâm sản, Trường Đại học Lâm nghiệp
 • 2013, Thạc sỹ, Kỹ thuật máy, thiết bị và công nghệ gỗ, giấy. Trường Đại học Lâm nghiệp
 • 2019, Tiến sỹ, Đại học công trình Lâm nghiệp Đông Bắc, Trung Quốc

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 2010 – đến nay, Giảng viên, Đại học Lâm Nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học: Công nghệ và khoa học gỗ; Thiết bị gia công gỗ

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Khoa học và công nghệ gỗ

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Cơ sở :

              1. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ và thời gian ngâm tẩm hạt nano SiO2 đến chất lượng biến tính ván mỏng từ gỗ Bồ đề, 4/2011 - 12/2011

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Bộ

              1. Xây dựng báo cáo tình hình tác động môi trường lĩnh vực sản xuất đồ gỗ. Cộng tác viên, 1/2013-12/2013.

              2. Xây dựng mô hình quản lý môi trường và xử lý ô nhiễm làng nghề sản xuất hàng mây tre đan xuất khẩu. Cộng tác viên, 1/2011-12/2012.

 • Cấp Cơ sở

1. Nghiên cứu cải tiến hệ thống điều khiển tự động đẩy phôi ứng dụng PLC cho máy phay mộng ngón FJ-100 tại trung tâm CGCN CNR. Cộng tác viên, 4/2010-12/2010.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

 1. Nguyễn Thị Thắm, Trần Công Chi, Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ và thời gian biến tính bằng vật liệu Nano SiO2 tới chất lượng ván mỏng gỗ Bồ Đề, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Lâm nghiệp, số 3 trang 86-92, Năm 2012.
 2. Trịnh Hiền Mai, Nguyễn Thị Yên, Nguyễn Thị Thắm, Ảnh hưởng của chế độ xử lý nhiệt đến một số chỉ tiêu tính chất vật lý của gỗ Keo tai tượng (Acacia mangium Willd).  số 4, trang160-168. Năm 2018

B. Quốc tế

 1. Thi Tham Nguyen, Zefeng Xiao, Wenbo Che, Hien Mai Trinh , Yanjun Xie. Effects of modification with a combination of styrene-acrylic copolymer dispersion and sodium silicate on the mechanical properties of wood. Journal of Wood Science. 2019, 65(2):1-11.
 2. Thi Tham Nguyen, Thi Vinh Khanh Nguyen, Zefeng Xiao, Fengqiang Wang, Zhongguo Zheng, Wenbo Che, Yanjun Xie. Combustion behavior of poplar (Populus adenopoda Maxim.) and radiata pine (Pinus radiata Don.) treated with a combination of styrene-acrylic copolymer and sodium silicate. European Journal of Wood and Wood Products. 2019, 77(3): 439–452.
 3. Wenbo Che, Zefeng Xiao, Zheng Wang, Thi Tham Nguyen, Yanjun Xie. Enhanced weathering resistance of radiata pine wood by treatment with an aqueous styrene/acrylic acid copolymer dispersion. Journal of Wood Chemistry and Technology 2019, 39.6 (2019): 421-435.

Chia sẻ