TS. Nguyễn Văn Diễn

29 tháng 7, 2020
Họ và tên: NGUYỄN VĂN DIỄN Giới tính: Nam Năm sinh: 1976 Ngạch giảng viên: hạng 3 Học vị: Tiến sĩ

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên:  NGUYỄN VĂN DIỄN  Giới tính: Nam

Năm sinh: 1976

Ngạch giảng viên: hạng 3

Chức vụ: không

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm:

Ngoại Ngữ: Tiếng anh B2 (Khung tham chiếu Châu Âu)

Đơn vị công tác: Bộ môn Thiết kế đồ gỗ và Nội thất - Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất - Trường Đại học Lâm nghiệp.

Số điện thoại: 0912274523

Email: nguyenvandienvfu@gmail.com; diennv@vnuf.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2000, Kỹ sư, Chế biến lâm sản, Trường Đại học Lâm nghiệp;
 • 2010, Thạc sĩ, Kỹ thuật máy thiết bị và công nghệ gỗ, giấy, Trường Đại học Lâm nghiệp;
 •  2016, Tiến sĩ, Kỹ thuật Chế biến lâm sản, Trường Đại học Lâm nghiệp.

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ 9/2000-8/2003: Kỹ sư hướng dẫn thực hành, Trung tâm Nghiên cứu và CGCN-CNR - Trường Đại học Lâm nghiệp;
 • Từ 9/2004-2/2015: Chuyên viên, Khoa Chế biến lâm sản - Trường Đại học Lâm nghiệp;
 • Từ 3/2015 – 3/2019: Giảng viên, Trưởng Phòng Tổng hợp, Viện Kiến trúc Cảnh quan và Nội thất - Trường Đại học Lâm nghiệp;
 • Từ 4/2019 đến nay: Giảng viên, Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất - Trường Đại học Lâm nghiệp.

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học

Thiết kế thi công công trình nội thất; Tổ chức thi công công trình nội thất; Ứng dụng vật liệu nội thất; Khoa học gỗ, Công nghệ Chế biến lâm sản.

 • Sau Đại học

              Thiết kế thi công công trình nội thất; Tổ chức thi công công trình nội thất; Ứng dụng vật liệu nội thất; Khoa học gỗ, Công nghệ Chế biến lâm sản.

 • Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng

Thiết kế thi công công trình nội thất; Tổ chức thi công công trình nội thất; Ứng dụng vật liệu nội thất.

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

- Khoa học gỗ và Công nghệ vật liệu;

- Công nghệ Chế biến lâm sản;

            - Biến tính gỗ;

            - Keo dán gỗ;

- Thiết kế sản phẩm nội thất và nội thất;

             - Đánh giá tác động môi trường công nghiệp.

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Cơ sở

1. Phân tích, đánh giá các giải pháp biến tính gỗ bằng xử lý nhiệt và khả năng áp dụng tại Việt Nam, Đề tài cấp Cơ sở - Trường Đại học Lâm nghiệp, 01/2012-12/2012.

2. Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ xử lý thuỷ - nhiệt đến tính chất vật lý của gỗ Bạch đàn (Eucalyptus urophylla S.T. Blake), Đề tài cấp Cơ sở - Trường Đại học Lâm nghiệp, 01/2013-12/2013.

3. Đánh giá khả năng tiêu âm của một số vật liệu nội thất trên thị trường Việt Nam, Đề tài cấp Cơ sở - Trường Đại học Lâm nghiệp, 01/2017-12/2017.

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)

1. Nghiên cứu công nghệ tạo vật liệu composite từ gỗ Keo lai rừng trồng và nano TiO2, Đề tài Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Bộ KH&CN), 02/2013-02/2016.

2. Nghiên cứu công nghệ và thiết bị xử lý gỗ Tống quá sủ (Alnus nepalensis) để sản xuất cấu kiện xây dựng nhà ở nông thôn (KC07.15/11-15), Đề tài cấp Nhà nước - Bộ Khoa học và Công nghệ, 01/2014-12/2015.

3. Nghiên cứu tạo bề mặt siêu kỵ nước và chống tia UV cho gỗ bằng hợp chất vô cơ kích thước micro/nano, Đề tài Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Bộ KH&CN), 2017-2020.

 • Cấp Bộ

1. Nghiên cứu công nghệ và thiết bị biến tính gỗ có khối lượng riêng thấp thành nguyên liệu chất lượng cao, Đề tài cấp Bộ NN&PTNT, 2003-2005.

2. Nghiên cứu sử dụng phế liệu trong công nghiệp chế biến gỗ để sản xuất vật liệu xây dựng, Đề tài cấp Bộ NN&PTNT, 2006-2007.

3. Nghiên cứu tạo vật liệu composite từ tre-gỗ dùng trong xây dựng và đồ mộc, Đề tài cấp Bộ NN&PTNT, 2007-2008.

4. Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván lạng từ gỗ rừng trồng mọc nhanh, Đề tài cấp Bộ NN&PTNT, 2009-2010.

5. Nghiên cứu công nghệ sản xuất các loại gỗ ghép khối được xử lý biến tính dùng trong xây dựng, Đề tài cấp Bộ NN&PTNT, 2011-2013.

6. Nghiên cứu cấu tạo, tính chất vật lý, cơ học của cây Tống quá sủ (Alnus nepalensis D. Don) và định hướng sử dụng trong công nghiệp chế biến gỗ, Đề tài cấp Bộ NN&PTNT, 2011-2013.

7. Xây dựng báo cáo tình hình tác động môi trường của lĩnh vực sản xuất đồ gỗ, Đề tài cấp Bộ NN&PTNT, 2011-2013.

 • Cấp Tỉnh/Thành phố

      1. Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván rơm dùng trong xây dựng và đồ mộc, Đề tài cấp Thành phố - Sở KHCN TP Hà Nội, 2010-2011.

2. Nghiên cứu nâng cao chất lượng ván sàn từ gỗ keo lai và mở bằng kỹ thuật xử lý nano SiO2, Đề tài cấp Thành phố - Sở KHCN TP Hà Nội, 2011 – 2012.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

      1. Lý Tuấn Trường, Trịnh Hiền Mai, Nguyễn Văn Diễn, Ảnh hưởng của diện tích mẫu thử đến kết quả thí nghiệm đánh giá khả năng hút ẩm hỗn hướng của vật liệu. Tạp chí KH&CNLN của Trường Đại học Lâm nghiệp, số 6 - 2018.

      2. Vũ Mạnh Tường, Nguyễn Trọng Kiên, Trịnh Hiền Mai, Nguyễn Văn Diễn, Phạm Văn Chương, Chế tạo bề mặt siêu kỵ nước trên gỗ bằng công nghệ phủ vật liệu kích thước micro/nano. Tạp chí KH&CN của Trường Đại học Thái Nguyên, Tập 189, số 13 – 2018.

      3. Lý Tuấn Trường, Nguyễn Văn Diễn Ảnh hưởng của chế độ xử lý thủy - nhiệt đến thành phần và cấu trúc hóa học của gỗ Bạch đàn (Eucalyptus Urophylla S.T. Blake). Tạp chí KH&CN của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 6 - 2017.

      4. Lý Tuấn Trường, Nguyễn Văn Diễn, Ảnh hưởng của công nghệ xử lý thủy - nhiệt đến sự thay đổi màu sắc và sự ổn định màu gỗ Bạch đàn (Eucalyptus urophylla S.T. Blake). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp của Trường ĐHLN, số 02-2016.

      5. Nguyễn Văn Diễn, Lê Xuân Phương, Ảnh hưởng của xử lý thủy - nhiệt đến một số tính chất công nghệ của gỗ Bạch đàn (Eucalyptus urophylla S.T. Blake). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp của Trường ĐHLN, số 04-2015.

      6. Nguyễn Văn Diễn, Phạm Văn Chương, Ảnh hưởng của xử lý thuỷ - nhiệt đến tính chất vật lý của gỗ Bạch đàn (Eucalyptus urophylla S.T. Blake). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp của Trường ĐHLN, số 01-2014.

      7. Phạm Văn Chương, Vũ Mạnh Tường, Nguyễn Văn Diễn, Ảnh hưởng của áp suất ép và thời gian ép tới một số tính chất cơ học của gỗ ghép khối sản xuất từ gỗ Keo lá tràm (Acaccia auriculiformis). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp của Trường ĐHLN, số 01-2014.

      8. Nguyễn Văn Diễn, Phạm Văn Chương, Ảnh hưởng của xử lý thủy - nhiệt đến một số tính chất cơ học của gỗ Bạch đàn (Eucalyptus urophylla S.T. Blake). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp của Trường ĐHLN, số 04-2014.

      9. Nguyễn Văn Diễn, Sản xuất ván dăm xi măng và ván xốp cách nhiệt – xu hướng mới cho sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu gỗ mọc nhanh rừng trồng. Chuyên san Chế biến lâm sản, Trường ĐHLN, 2007.

B. Quốc tế

1. Vu Manh Tuong, Nguyen Van Huyen, Nguyen Trong Kien, Nguyen Van Dien, Durable Epoxy@ZnO Coating for Improvement of Hydrophobicity and Color Stability of Wood. Journal Polymers, 2019, pg. 01–11,1388.

7.2. SÁCH 

8.  THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

8.1. Sở hữu trí tuệ/ Giải pháp hữu ích/Tiến bộ kỹ thuật/sáng chế: Giấy chứng nhận "Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (Số đăng ký: 2016-02-756/KQCN.Tác giả: tham gia).

8.2. GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 


Chia sẻ