TS. Phạm Tường Lâm

29 tháng 7, 2020
Họ và tên: PHẠM TƯỜNG LÂM Giới tính: NAM Năm sinh: 01/02/1983 Học vị: Tiến sĩ

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên:    PHẠM TƯỜNG LÂM       Giới tính: NAM

Năm sinh:                 01/02/1983

Ngạch giảng viên:    V 07.01.03

Chức vụ:                   Không

Học vị:                      Tiến sĩ

Học hàm:                  Không

Ngoại Ngữ:               Tiếng Trung, tiếng Anh

Đơn vị công tác: Bộ môn Nội thất, Viện Công nghiệp Gỗ và Nội thất.

Số điện thoại:    0965.83.1357

Email:    phamtuonglamvfu@gmail.com    or    tuonglam.vfu@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2005, Đại học, Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp, ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên.
 • 2010, Thạc sỹ, Khoa học kỹ thuật chế biễn gỗ,  ĐH Lâm nghiệp Nam Kinh- Trung Quốc.
 • 2014, Tiến sỹ, Khoa học kỹ thuật chế biễn gỗ, ĐH Lâm nghiệp Nam Kinh- Trung Quốc.

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 2006-2007, Cán bộ kỹ thuật, Công ty TNHH Duyên Hà, Hoàng Mai, Hà Nội.
 • 2010-2016, Chuyên viên, Phòng Sau đại học trường ĐH Lâm nghiệp.
 • 2016-nay, Giảng viên, Bộ môn nội thất, Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất, Trường ĐH Lâm nghiệp.

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học
 1. Quản lý chất lượng trong nội thất
 2. Thiết kế tiểu cảnh
 3. Vẽ kỹ thuật trong nội thất

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Công nghệ biến tính và bảo quản gỗ; Công nghệ chế tạo vật liệu mới từ sợi thực vật; Công nghệ chế tạo vật liệu phức hợp Composite; Công nghệ chế tạo keo dán gỗ; Khoa học gỗ; Quản lý chất lượng trong nội thất; Thiết kế tiểu cảnh, nội thất; Quy hoạch và xây dựng cảnh quan; Lập dựng dự toán xây dựng công trình cảnh quan và nội thất.

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Bộ

1. Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu nanocellulose từ gỗ keo lai để nâng cao chất lượng sơn phủ đáp ứng được các yêu cầu cho đồ gỗ xuất khẩu, Bộ khoa học và Công nghệ,  2020-2022.

 • Cấp Tỉnh/Thành phố

1. Quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Hoành Bồ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, UBND huyện Hoành Bồ làm chủ đầu tư, 2014.

2. Thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình làm mới cảnh quan nút giao thông trung tâm TT Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Dựa án đầu tư của tỉnh Hưng Yên, 3/2018-7/2018.

3. Thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trồng mới cây xanh một số cơ quan, trụ sở hành chính trung tâm huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, Dựa án đầu tư của tỉnh Hòa Bình, 2/2018-10/2018.

4. Thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trồng mới cây xanh một số cơ quan, trụ sở hành chính trung tâm TT Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, Dựa án đầu tư của tỉnh Hòa Bình, 2/2018-6/2018.

5. Thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trồng mới cây xanh một số cơ quan, trụ sở hành chính trung tâm TT Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Dựa án đầu tư của tỉnh Hòa Bình, 9/2017-12/2017.

6. Thiết kế, quy hoạch chi tiết khu trung tâm và điểm dân cư nông thôn mới xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội, Dự án nông thôn mới, 2019.

7. Thiết kế, quy hoạch chi tiết khu trung tâm và điểm dân cư nông thôn mới xã Phú Mã, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội, Dự án nông thôn mới, 2019.

8. Thiết kế, quy hoạch chi tiết khu trung tâm và điểm dân cư nông thôn mới xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội, Dự án nông thôn mới, 2019.

 • Cấp Cơ sở

1. Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu trường Đại học Lâm nghiệp phục vụ kỉ niệm 55 năm thành lập trường (Th.s Đỗ Văn Dũng- Chủ trì), Đề tài cấp cơ sở, 2019.

2. Thiết kế bộ sản phẩm trưng bầy dịp kỉ niệm 55 năm thành lập trường (T.S Nguyễn Thị Vĩnh Khánh- Chủ trì), Đề tài cấp cơ sở, 2019.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

B. Quốc tế

1. Xinzhou Wang; Yuhe Deng; Siqun Wang; Chenbin Liao; Yujie Meng; Tuonglam Pham. Nanoscale Characterization of Reed Stalk Fiber Cell Walls, Ed. Place of publication: BioResources, 2013, 8(2),1986-1996.

2. Chenbin Liao; Yuhe Deng; Wei Wang; Xinzhou Wang; Pham Tuong Lam.  Characteristics of silvergass and feasibility of silica as a waterproof agent in silvergrass particleboard, Ed. Place of publication: Wood and Fiber Science, 2013, 45(2), pp.178-186.

3. Liao Chengbin; Deng Yuhe; Wang Xinzhou; Fan Xianglin (Pham Tuonglam) (2014); Yang Ying; Chen minji (Tran Minhtoi). Dynamic wettability and surface free energy of the Miscanthus sacchariflorus stalk, Ed. Place of publication: Journal of Zhejiang A & F University, 2014, . 31(2): 172-177.

4. Xinzhou Wang; Yuhe Deng; Siqun Wang; Chen Min; Yujie Meng; Tuonglam Pham; Yang Ying. Evaluation of the effects of compression combined with heat treatment by nanoindentation (NI) of poplar cell walls, Ed. Place of publication: Holzforschung (ISSN), 2014, Volume 68, Issue 2, Pages 167-173.

5. PHAM TUONG LAM; Deng Yuhe; Wang Xinzhou, Tran Minh Toi; Yang Ying; Wang Xiangge; Dong Geping; Cao Quoc An. Study on manufacturing of re-cycled fiberboard by using abandoned poplar cement template, Ed. Place of publication: Journal of Central South University of Forestry & Technology, 2014, Vol.34 No.3.

6. PHAM Tuong Lam, WANG Xinzhou, DENG Yuhe, DONG Geping, TRAN Minh Toi, CAO Quoc An . Characteristics of recycled poplar cement formwork fiber and its fiberboard manufacturing, Ed. Place of publication: Journal of Zhejiang A & F University, 2014, 31(6): 940-946.

7. PHAM TUONG LAM ; Wang Xinzhou; Deng Yuhe; Jiang Shanshan; Cao Quoc An; Dong Geping; Tran Minh Toi. Study on the modification technology of poplar board with MMT Ⅰ : Impregnation technique, Ed. Place of publication: Journal of Central South University of Forestry & Technology, 2016, Vol.36 No.4.


Chia sẻ