ThS. Lê Ngọc Phước

30 tháng 7, 2020
Họ và tên: Lê Ngọc Phước Giới tính:Nam Năm sinh:1979 Ngạch giảng viên: Giảng viên tập sự Học vị:Thạc sỹ

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Lê Ngọc Phước  Giới tính:Nam

Năm sinh:1979

Ngạch giảng viên: Giảng viên tập sự

Chức vụ:

Học vị:Thạc sỹ

Học hàm:

Ngoại Ngữ: B2

Đơn vị công tác: Trung tâm thí nghiệm và phát triển công nghệ, Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất

Số điện thoại:03993.167.79

Email:phuocvfu@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2001, Kỹ sư, Chế biến Lâm sản, Trường Đại học Lâm nghiệp
 • 2010, Thạc sỹ, Máy thiết bị và Công nghệ gỗ giấy, Trường Đại học Lâm nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ 2001 đến 2004: Giáo viên, Trường Công nhân kĩ thuật Lâm nghiệp TW2, Bùi Thị Xuân,  Qui Nhơn, Bình Định.
 • Từ 2004 đến 2006: Kĩ sư Công ty Cổ phần Xây dựng và Xuất nhập khẩu Việt Nam(Constrexim), Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • Từ 2006 đến 9/2019: Kĩ sư, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
 • Từ 9/2019 đến nay: Giảng viên tập sự, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học

Đồ án công nghệ mộc

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Công nghệ biến tính gỗ

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Cơ sở
 1. Nghiên cứu cải tiến bàn gá phôi cho máy đánh nhăn Rysyl 100, Đại học Lâm nghiệp, 2011
 2. Nghiên cứu đề xuất các bước trang sức đồ gỗ giả cổ bằng vecny cánh kiến, Đại học Lâm nghiệp, 2014

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)
 1. Nghiên cứu công nghệ và thiết bị xử lý gỗ Tống quá sủ (Alnus nepalensis D. Don) để sản xuất cấu kiện xây dựng nhà nông thôn, Đề tài trọng điểm cấp nhà nước, Bộ KHCN, 2014-2015
 • Cấp Bộ
 1. Nghiên cứu công nghệ sản xuất keo Urea Formaldehyde (UF) chất lượng cao dùng trong sản xuất ván nhân tạo, Bộ NN và PTNT, 2018-2020
 2. Nghiên cứu công nghệ biến tính và bảo quản gỗ rừng trồng nâng cao độ bền cơ học, độ ổn định kích thước của gỗ đáp ứng yêu cầu nguyên liệu sản xuất đồ mộc, ván sàn chất lượng cao, Bộ NN và PTNT, 2017-2019

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

1. P. V. Chương, Vũ Mạnh Tường, N. T. Kiên, L. N. Phước, Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số chế độ ép đến chất lượng gỗ ghép khối dùng làm dầm chịu lực, Tạp chí Khoa học& Công nghệ Lâm nghiệp, ĐHLN, số 3, 85-94, 2015

2. Vũ Mạnh Tường, Phạm Văn Chương,  N. T. Kiên, L. N. Phước, Ảnh hưởng của thông số chế độ ép đến độ bền cơ học của ván ép lớp sản xuất từ gỗ Tống quá sủ, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 2, 111-115, 2016

3. Lê Ngọc Phước, P. V. Chương, Vũ Mạnh Tường, T. M. Sơn, Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian nén ép đến một số tính chất vật lý, cơ học gỗ Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp, số 3, tr 193-200, 2018

4. LN Phước, PV Chương, Vũ Mạnh Tường, NT Kiên, Ảnh hưởng của tham số ép đến độ đàn hồi trở lại và phân bố khối lượng riêng theo chiều dày của gỗ Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis), Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, ĐHLN, 4, 144-152, 2019

5. P. V. Chương, Vũ Mạnh Tường, N. T. Kiên, L. N. Phước, Ảnh hưởng của tỷ suất nén đến một số tính chất của gỗ keo lai, thông nhựa và bạch đàn uro xử lý bằng phương pháp nhiệt-cơ, Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp, số 1, tr 88-95, 2019

B. Quốc tế

7.2. SÁCH 

8.  THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

8.1. Sở hữu trí tuệ/ Giải pháp hữu ích/Tiến bộ kỹ thuật/sáng chế

Tiến bộ kỹ thuật: Quy trình công nghệ biến tính nâng cao độ bền cơ học, độ ổn định kích thước cho một số loại gỗ rừng trồng (Keo lai, Bạch đàn urô và Thông nhựa) để làm nguyên liệu sản xuất đồ gỗ; 96/QĐ-TCLN-KH&HTQT; 2020, Việt Nam

Tiến bộ kỹ thuật Quy trình công nghệ sản xuất ván sàn từ gỗ Keo lai đã được xử lý biến tính; 96/QĐ-TCLN-KH&HTQT; 2020, Việt Nam

Tiến bộ kỹ thuật: Quy trình công nghệ sản xuất gỗ hộp kích thước lớn từ gỗ Keo lai đã được xử lý biến tính dùng làm nguyên liệu sản xuất đồ gỗ; 96/QĐ-TCLN-KH&HTQT; 2020, Việt Nam

8.2. GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 1. Giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên quả cầu vàng năm 2019, Trung Ương Đoàn TNCSHCM và Bộ KHCN, 2019.

 


Chia sẻ