TS. Nguyễn Thị Hương Giang

2 tháng 8, 2020
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Giang Chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn Thiết kế đồ gỗ & Nội thất Năm sinh 07/4/1982 Ngạch giảng viên: Giảng viên Học vị: Tiến sĩ

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Giang                Giới tính: Nữ

Năm sinh 07/4/1982

Ngạch giảng viên: Giảng viên

Chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn Thiết kế đồ gỗ & Nội thất

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm:

Ngoại Ngữ: Tiếng Trung, tiếng Anh

Đơn vị công tác: Viện Công nghiệp gỗ & Nội thất, trường Đại học Lâm nghiệp

Số điện thoại: 0963.807.464

Email: minhgiang.tknt@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2004, Kỹ sư, Chế biến lâm sản, Trường Đại học Lâm nghiệp
 2009, Thạc sĩ, Thiết kế đồ gia dụng và Công trình, Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh, Trung Quốc.
 2014, Tiến sĩ, Thiết kế đồ gia dụng và Công trình, Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh, Trung Quốc.
3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2004 - 2005: Giảng viên tập sự, Bộ môn Công nghệ xẻ mộc, Khoa Chế biến lâm sản, trường Đại học Lâm nghiệp
2005 - 2014: Giảng viên, Bộ môn Thiết kế đồ mộc và nội thất, Khoa Chế biến lâm sản, trường Đại học Lâm nghiệp
2014 - 2018: Giảng viên, Bộ môn Nội thất, Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất, trường Đại học Lâm nghiệp
2018 - nay: Giảng viên, Bộ môn Thiết kế đồ gỗ & Nội thất, Viện Công nghiệp gỗ & Nội thất, trường Đại học Lâm nghiệp
4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 Đại học
- Cơ sở kiến trúc

- Vật liệu nội thất

- Ứng dụng vật liệu trong thiết kế nội thất

- Đồ án thiết kế sản phẩm nội thất

- Thiết kế nội thất nhà ở

- Đồ án thiết kế nội thất nhà ở

- Thiết kế nội thất nhà ở biệt thự

- Thiết kế tiểu cảnh

Sau Đại học
Vật liệu và kết cấu công trình cảnh quan và nội thất
Thiết kế sản phẩm nội thất
5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU (Ghi lĩnh vực nghiên cứu, hướng nghiên cứu)

Lĩnh vực nghiên cứu
Thiết kế sản phẩm nội thất gỗ
Thiết kế nội thất
Công nghệ chế biến lâm sản
Hướng nghiên cứu
Thiết kế và sản xuất sản phẩm nội thất
Thiết kế và thi công công trình nội thất
Thiết kế và thi công công trình tiểu cảnh nội thấ
Công nghệ ép cao tần ván nhân tạo tre
Công nghệ tạo vật liệu gỗ nhựa
Công nghệ sản xuất than hoạt tính để xử lý nước thải
6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA[1]

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

Cấp Cơ sở
Tìm hiểu sử dụng vật liệu tre trong thiết kế nội thất, Đề tài cấp cơ sở ĐHLN, 2014-2015
Nghiên cứu giải pháp chiếu sáng và ứng dụng vào thiết kế chiếu sáng nội thất nhà ở biệt thự, Đề tài cấp cơ sở ĐHLN, 2015-2016
6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)
Nghiên cứu đặc tính của tập hợp vi khuẩn phân hủy cao su thiên nhiên, Đề tài Quỹ Nafosted, Bộ Khoa học và Công nghệ,  2012-2013
Cấp Bộ
Xây dựng hướng dẫn đánh giá tác động môi trường trong chế biến lâm sản, Đề tài cấp Bộ NN&PTNN, 2010-2011
Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván ép lớp từ luồng (Dendrocalamus barbatus Hsueh et D.Z.Li, 1988) cán phẳng làm nguyên liệu dùng trong nội thất, Đề tài cấp Bộ NN&PTNN, 2011-2012
Nghiên cứu ứng dụng vật liệu Nano để nâng cao chất lượng ván lạng, Đề tài cấp Bộ NN&PTNN, 2012-2013
Cấp Cơ sở
Xây dựng hình ảnh nhận diện thương hiệu trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam nhân kỷ niệm 55 năm thành lập trường, Đề tài cấp cơ sở ĐHLN, 2017-2018
Thiết kế chế tạo sản phẩm gỗ nội thất phục vụ đào tạo và quảng bá, Đề tài cấp cơ sở ĐHLN, 2018-2019.
7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC[2]

A. Trong nước

1. Nguyen Thi Huong Giang, Tran Van Chu. Effect of moisture content and frequency variation on dielectric properties of Bamboo (Phyllostachys heterocycla cv.pubescens). Journal of Forestry Science and Technology, 2017, No 5: 126-132

2. Nguyễn Thị Hương Giang, Hoàng Mạnh Thường, Lê Văn Tung. Ảnh hưởng của độ ẩm đến sự biến đổi nhiệt độ bên trong ván trong quá trình ép nhiệt cao tần ván ép khối tre. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, 2017, số 20/10: 127-133

B. Quốc tế

1. Nguyen Thi Huong Giang, Zhang Qisheng, Jiang Shenxue. "Technology of glued laminated bamboo laminated in high frequency hot press and the properties". Journal of Forestry Engineering, 2014, 28 (4): 109-112

2. HE Wen, Nguyen Thi Huong Giang, JIANG Shenxue, ZHANG QIsheng. "Effect of MAH-g-PP on properties of bamboo flour (BF)/high density polyethylene (HDPE) composites". Journal of Nanjing Forestry University (Natural Sciences Edition), 2014, 38(6): 110-114

3. Nguyen Thi Huong Giang, Zhang Qisheng. "Temperature inside mats of high-frequency, hot pressed, glued and laminated bamboo". Journal of Zhejiang A&F University, 2015, 32(2): 167-172

7.2. SÁCH [3]

Giáo trình
Trần Văn Chứ, Nguyễn Thị Hương Giang, Vật liệu nội thất. Hà Nội: Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2011.


Chia sẻ