PGS.TS. Trịnh Hiền Mai

5 tháng 8, 2020
Họ và tên: Trịnh Hiền Mai Giới tính:Nữ Năm sinh: 17/09/1975 Ngạch giảng viên: Giảng viên cao cấp Chức vụ: Phó trưởng phòng Học vị: Tiến sĩ Học hàm: Phó giáo sư

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Trịnh Hiền Mai                                                        Giới tính:Nữ

Năm sinh: 17/09/1975

Ngạch giảng viên: Giảng viên cao cấp

Chức vụ: Phó trưởng phòng  

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm: Phó giáo sư

Ngoại ngữ: Tiếng Anh D

Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp

Số điện thoại: 0971 068 333; 0866 882 315

Email: maith@vnuf.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 •  1996, Kỹ sư, Công nghệ Chế biến lâm sản, Trường Đại học Lâm nghiệp
 •  2002, Thạc sĩ, Công nghệ Chế biến lâm sản, Trường Đại học Lâm nghiệp
 •  2010, Tiến sĩ, Công nghệ Biến tính gỗ, Trường Đại học Tổng hợp Goettingen, Công hoà Liên bang Đức.

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ tháng 10/1996 - 9/1998: Tập sự ngạch giảng viên, Bộ môn Cơ sở kỹ thuật, Trường Đại học Lâm nghiệp.
 •    Từ tháng 10/1998 - 9/2004: Giảng viên Bộ môn Cơ sở kỹ thuật, Trường Đại học Lâm nghiệp.
 •    Từ tháng 10/2004 - 7/2009: Nghiên cứu sinh tại trường Đại học tổng hợp Georg-August, Goettingen, CHLB Đức.
 •    Từ tháng 8/2009 - 6/2011: Giảng viên Bộ môn CNSX Ván nhân tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp.
 •    Từ tháng 7/2011-10/2013: Giảng viên kiêm giảng thuộc Bộ môn Công nghệ CBLS, công tác tại Phòng KHCN&HTQT.
 •    Từ tháng 11/2013 – nay: Giảng viên kiêm giảng thuộc Bộ môn Công nghệ và thiết bị chế biến gỗ, Phó trưởng phòng Khảo thí & ĐBCL.

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 •  Đại học

Nhiệt kỹ thuật, Công nghệ vật liệu gỗ, Công nghệ composite gỗ, Biến tính gỗ

 • Sau Đại học

Truyền nhiệt truyền chất, Công nghệ vật liệu gỗ, Công nghệ composite gỗ, Biến tính gỗ

 • Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng

Công nghệ sản xuất vật liệu composite gỗ, Bảo quản và biến tính gỗ

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Công nghệ sản xuất vật liệu composite gỗ: Nghiên cứu về đặc điểm, tính chất của nguyên liệu; quá trình công nghệ tạo các loại vật liệu composite từ gỗ; tính chất vật lý, cơ học và gia công của các loại vật liệu này; ứng dụng của vật liệu composite gỗ trong thực tế.
 • Công nghệ biến tính gỗ: Nghiên cứu các phương pháp biến tính hóa học, biến tính ngâm tẩm, biến tính nhiệt độ cao, … nhằm cải thiện các tính chất của vật liệu composite gỗ và kéo dài thời gian sử dụng của gỗ và sản phẩm từ gỗ.

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 •  Dự án Hợp tác quốc tế
 1. Dự án Hợp tác quốc tế: ‘Enhancement of production of Acacia and Eucalypt peeled and sliced veneer products in Vietnam and Australia'. Năm 2012-2016.
 • Đề tài Cấp Cơ sở
 1.  ‘Nghiên cứu biến tính ván mỏng bằng nhựa melamine formaldehyde dùng cho sản xuất ván dán', năm 2010.
 2.  ‘Đánh giá thực trạng phân loại chất lượng ván bóc tại một số cơ sở chế biến gỗ ở khu vực miền Bắc", năm 2015.
 3.  Nghiên cứu ảnh hưởng của chất xúc tác đến một số tính chất vật lý, cơ học của ván mỏng biến tính', năm 2016.

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)
 1.  Đề tài Quỹ Nafosted : Nghiên cứu tạo bề mặt siêu kỵ nước và chống tia UV cho gỗ bằng hợp chất vô cơ kích thước micro/nano', năm 2017-2019.
 2.  Đề tài Quỹ Nafosted : ‘Khả năng chống chịu thời tiết và khả năng trang sức của gỗ được biến tính bởi hợp chất nhựa thông-đồng/boron kích thước micro', năm 2019-2021.
 • Cấp Tỉnh/Thành phố
 1. Đề tài Sở KH&CN Hà Nội: ‘Nghiên cứu nâng cao độ bền gỗ bằng phương pháp biến tính hóa học để sản xuất đồ gỗ nội ngoại thất', năm 2012-2013.
 2. Đề tài Sở KH&CN Hà Nội: ‘Nghiên cứu nâng cao chất lượng ván sàn từ gỗ Mỡ và Keo lai bằng kỹ thuật xử lý Nano SiO2', năm 2011-2013.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

 1. Trong nước
 1. Trịnh Hiền Mai, Cây gỗ Hông – Nguyên liệu để sản xuất giấy và bột giấy. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ISSN 0866-7020, số tháng 4, 2003.
 2. Trịnh Hiền Mai, Nghiên cứu cải thiện khả năng sử dụng ngoài trời của ván dán bằng giải pháp biến tính với melamin formandehyt. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ISSN 0866-7020, Số 19, tháng 11, 2011.
 3. Trịnh Hiền Mai, Cao Quốc An, Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng keo tráng (Synteko 1985/1993) đến chất lượng dán dính của một số loài gỗ Keo. Tạp chí Kinh tế sinh thái, ISSN 1859-2317, Số 40, 2011.
 4. Phan Tùng Hưng, Trịnh Hiền Mai, Nguyễn Phan Thiết, Ảnh hưởng của nồng độ hạt nano SiO2 đến một số tính chất cơ vật lý của gỗ Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) và gỗ Mỡ (Manglietia glauca dandy) biến tính. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ISSN 1859-4581, Số 15, tháng 8, 2013.
 5. Trịnh Hiền Mai, Nguyễn Phan Thiết, Phan Tùng Hưng, Ảnh hưởng của thời gian ngâm tẩm đến chất lượng gỗ  Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) và gỗ Mỡ (Manglietia glauca dandy) biến tính bằng hạt nano SiO2. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp của Trường Đại học Lâm nghiệp, ISSN 1859-3828, Số 3, 2013
 6. Trịnh Hiền Mai, Khả năng kháng nấm của ván mỏng gỗ Beech biến tính với các hợp chất có chứa N-methylol melamin. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp của Trường Đại học Lâm nghiệp, ISSN 1859-3828, Số 4, 2013
 7. Mai Trinh Hien, Effect of veneer curing process on bonding quality of modified plywood. Journal of Forest Science and Technology, Vietnam National University of Forestry, ISSN 1859-3828, Volume 3, 2016.
 8. Tran Van Chu, Trinh Hien Mai, Ly Tuan Truong, Manufacture of Urea - Melamine - Formaldehyde glue used for Laminated Veneer Lumber production. Journal of Forest Science and Technology, Vietnam National University of Forestry, ISSN 1859-3828, Volume 5, 2016.
 9. Trinh Hien Mai, Effect of catalyst on water and moisture related properties of beech veneer modified with N-methylol melamine compound. Journal of Forest Science and Technology, Vietnam National University of Forestry, ISSN 1859-3828, Volume 5, 2016.
 10. Trinh Hien Mai, Nguyen Minh Hung, Water uptake, moisture absorption and wettability of Beech veneer treated with N-methylol melamine compounds and alkyl ketene dimer. Journal of Forest Science and Technology, Vietnam National University of Forestry, ISSN 1859-3828, Volume 5, 2017.
 11. Nguyễn Thị Thuận, Trịnh Hiền Mai, Ảnh hưởng của chất xúc tác muối nhôm và magie đến cường độ kéo dọc thớ của ván mỏng biến tính. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp của Trường Đại học lâm nghiệp, ISSN 1859-3828, Số 6, 2017.
 12. Trinh Hien Mai, Tang Thi Kim Hong, Fungal resistance of plywood produced from beech veneers treated with N-methylol melamine compounds and alkyl ketene dimer. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật nông lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm TP HCM, ISSN 1859-1523, Số 6, 2017.
 13. Trịnh Hiền Mai, Nghiên cứu cải thiện tính chất vật lý và cơ học của gỗ Xoan ta  (Melia azedarach L.) bằng hóa chất. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp của Trường Đại học lâm nghiệp, ISSN 1859-3828, Số 1, 2018.
 14. Trịnh Hiền Mai, Nguyễn Minh Hùng, Nghiên cứu cải thiện tính chất vật lý của ván mỏng gỗ Bồ đề  (Styrax tonkinensis) bằng giải pháp biến tính với formandehyt melamin. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ISSN 1859-4581, Số 6, tháng 3, 2018.
 15. Trinh Hien Mai, Influence of curing parameter on chemical fixation and water resistance of modified beech veneers. Journal of Forest Science and Technology, Vietnam National University of Forestry, ISSN 1859-3828, Volume 2, 2018.
 16. Trịnh Hiền Mai, Tính chất cơ học của ván dán sản xuất từ ván mỏng gỗ Bồ đề (Styrax tonkinensis) biến tính với melamin formaldehyt. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ISSN 1859-4581, Số 8, tháng 4, 2018.
 17. Trịnh Hiền Mai, Pham Thị Thuý, Nguyễn Hồng Minh, Ảnh hưởng của nồng độ mDMDHEU (modified dimethylol dihydroxy ethyleneurea) đến tính chất vật lý của ván dán biến tính sản xuất từ ván bóc gỗ bạch đàn (Eucalyptus urophylla). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp của Trường Đại học Lâm nghiệp, ISSN 1859-3828, Số 3, 2018.
 18. Lý Tuấn Trường, Trịnh Hiền Mai, Nguyễn Văn Diễn, Ảnh hưởng của diện tích mẫu thử đến kết quả thí nghiệm đánh giá khả năng tiêu âm hỗn hướng của vật liệu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp của Trường Đại học Lâm nghiệp, ISSN 1859-3828, Số 6, 2018.
 19. Trịnh Hiền Mai, Nguyễn Thị Yên, Nguyễn Thị Thắm, Ảnh hưởng của chế độ xử lý nhiệt đến một số chỉ tiêu chất lượng gỗ Keo tai tượng (Acacia mangium Willd). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp của Trường Đại học Lâm nghiệp, ISSN 1859-3828, Số 4, 2018.
 20. Trinh Hien Mai, Water and moisture related properties of beech (Fagus sylvatica L.) veneer treated with silicone compounds. Journal of Forest Science and Technology, Vietnam National University of Forestry, ISSN 2615-9368, Volume 5, 2018.
 21. Trịnh Hiền Mai, Phạm Thị Ngọc Hải, Nguyễn Minh Hùng, Ảnh hưởng của vị trí trong thân cây đến chất lượng ván bóc gỗ Bạch đàn (Eucalyptus urophylla). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ISSN 1859-4581, Số 20, tháng 10, 2018.
 22. Trinh Hien Mai, Adam Redman, Characterisation of acacia and eucalyptus plantation wood for veneer production in Vietnam. Journal of Forest Science and Technology, Vietnam National University of Forestry, ISSN 2615-9368, Volume 5, 2018.
 23. Trịnh Hiền Mai, Ảnh hưởng của độ tuổi khai thác đến tính chất vật lý và cơ học của ván bóc gỗ Keo tai tượng (Acacia mangium Willd.). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp của Trường Đại học Lâm nghiệp, ISSN 1859-3828, Số 6, 2018.
 24. Trịnh Hiền Mai, Trịnh Hiền Phương, Biến tính ván sợi bằng sản phẩm dầu tall dimer hóa và ozon hóa. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ISSN 1859-4581, Số 23, tháng 11, 2018.
 25. Vũ Mạnh Tường, Nguyễn Trọng Kiên, Trịnh Hiền Mai, Nguyễn Văn Diễn, Phạm Văn Chương, Chế tạo bề mặt siêu kị nước trên gỗ bằng công nghệ phủ vật liệu kích thước micro/nano. Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Đại học Thái nguyên, ISSN 1859-2171, Tập 189, Số 13, 2018
 26. Vu Mạnh Tuong, Trinh Hien Mai, External characterisation of peeled veneer  from  Acacia mangium, Acacia hybrid (A. mangium x A. auriculiformis) and  Eucalyptus urophylla plantation resource in Vietnam. Journal of Forest Science and Technology, Vietnam National University of Forestry, ISSN 2615-9368, Volume 7, 2019.
 27. Trinh Hien Mai, Adam Redman, Nguyen Tat Thang, Stiffness variation of peelel veneer from Acacia mangium, Acacia hybrid (A. mangium x A. auriculiformis) and Eucalyptus urophylla plantation resource in Vietnam. Journal of Forest Science and Technology, Vietnam National University of Forestry, ISSN 2615-9368, Volume 7, 2019.
 28.  Hoàng Xuân Niên, Trịnh Hiền Mai, Xác định thông số công nghệ tạo ván ép khối từ cây lồ ô và cây tầm vông làm nguyên liệu cho sản xuất đồ mộc nội thất. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp của Trường Đại học Lâm nghiệp, ISSN 1859-3828, Số 2, 2019.
 29. Trịnh Hiền Mai, Xác định chiều dài băng ván mỏng trong quá trình bóc gỗ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp của Trường Đại học Lâm nghiệp, ISSN 1859-3828, Số 3, 2019.
 1. Quốc tế
 1. Hien Mai Trinh, Carsten Mai, Holger Militz, Performance testing of plywood from beech veneers treated with melamine-based compounds. Proceedings of the 4th European Conference on Wood Modification, ISBN 9789186319366, Stockhom, Sweden, 2009.
 2. Lars Kloeser, Hien Mai Trinh, Markus Hauptman, Carsten Mai, Holger Militz, Chemical modification of veneers to produce plywood for outdoor application. Proceedings of the 4th International Symposium on Veneers Processing and Products, ISBN 978-951-22-9909-06, Espoo, Finland, 2009.
 3. Mai Trinh Hien, Carsten Mai, Holger Militz, Modification of beech veneers with N-methylol melamine compounds for the production of plywood: natural weathering. European Journal of Wood and Wood products, ISSN: 0018-3768, Volume 70, number 1-3, January 2012.
 4. Mai Trinh Hien, Carsten Mai, Holger Militz, Modification of beech veneers with N-methylol-melamine compounds for the production of plywood. European Journal of Wood and Wood products, ISSN: 0018-3768, Volume 70, number 4, July 2012.
 5. Mai Trinh Hien, Carsten Mai, Holger Militz, Bonding quality of plywood produced from Beech veneers treated with N-methylol Melamine compounds and Alkyl Ketene Dimer. Proceedings of the 6th European Conference on Wood Modification, ISBN 978-961-6144-35-3, Ljubljana, Slovenia, 2012.
 6. Adam Redman, Nguyen Quang Trung, Nguyen Thanh Tung, Henri Bailleres, Barbara Ozarska, Trinh Hien Mai, Veneer processing of Acacia and Eucallyptus plantations in Vietnam. Proceedings of the International Scientific Conference on "Hardwood processing", ISBN 9788890927300, October 2013, Florence, Italy.
 7. Trinh Hien Mai, Adam Redman, Nguyen Thanh Tung, Nguyen Quang Trung, Henri Bailleres, Standing tree and log assessment of Acacia mangium, Acacia hybrid and Eucallyptus urophylla. Proceedings of the Conference on "Hardwood processing", ISBN 978-0-86488-571-5, September 2015, Quebec, Canada.
 8. Thi Tham Nguyen, Zefang Xiao, Wenbo Che, Hien Mai Trinh, Yanjun Xie, Effects of modification with a combination of styrene-acrylic copolymer  dispersion and sodium silicate on the mechanical properties of wood, Journal of Wood Science, ISSN 1435-0211, Volume 65, February 2019.
 9. Tat Thang Nguyen; Thi Hai Van Nguyen; Xiaodi Ji; Bingnan Yuan; Hien Mai Trinh; Khoa Thi Lanh Do; Minghui Guo, Using Artificial neural network model for predicting color change of heat-treated wood during artificial weathering, European Journal of Wood and Wood Products, Volume 77, November 2019.
  1. SÁCH 
 1. Trinh Hien Mai, (2010) Veneer modification for the production of exterior plywood, Sierke Verlag, ISBN 13: 978-3-86844-249-6.
 2. Trần Văn Chứ, Trịnh Hiền Mai, Lê Xuân Phương (2013) Công nghệ biến tính gỗ. Sách tham khảo, Nhà xuất bản Nông nghiệp, ISBN 978-604-60-1107-1.
 3. Nguyễn Thị Yên, Trịnh Hiền Mai, Bài Giảng Kỹ thuật nhiệt (2015), Trường Đại học Lâm nghiệp.

 


Chia sẻ