GS.NGND.TS. Trần Văn Chứ

5 tháng 8, 2020
Họ và tên: TRẦN VĂN CHỨ Giới tính: Nam Ngạch giảng viên: Giảng viên cao cấp Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Học vị: Tiến sĩ Học hàm: Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Ngoại Ngữ: Tiếng Anh; Tiếng Nga

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: TRẦN VĂN CHỨ   Giới tính: Nam

Ngạch giảng viên: Giảng viên cao cấp

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm: Giáo sư, Nhà giáo nhân dân

Ngoại Ngữ: Tiếng Anh; Tiếng Nga

Đơn vị công tác: Trường Đại học Lâm nghiệp

Số điện thoại: 02433 502 902

Email: chutv@vnuf.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 1987, Đại học chính quy nghành chế biến gỗ, trường Đại học Lâm nghiệp
 •  2001, Tiến sĩ chuyên ngành Quá trình cơ giới hóa gia công gỗ, công nghệ đồ gỗ - ngành vật liệu gỗ; Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
 •  2007, Phó Giáo sư Nông Lâm nghiệp, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước
 •  2015, Giáo sư Giáo sư Nông Lâm nghiệp, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 1982-1987: Học đại học tại Trường Đại học Lâm nghiệp (ĐHLN)
 • 12/1987: Tốt nghiệp Trường ĐHLN về công tác Bộ môn Chế biến gỗ, Khoa Công nghiệp rừng, Trường ĐHLN và làm nhiệm vụ giảng dạy
 • Tháng 3/1992: Vào BCH Đoàn trường ĐHLN và làm nhiệm vụ Bí thư liên chi Khoa Chế biến lâm sản
 • Tháng 3/1996: Phó Bí thư Đoàn Trường ĐHLN
 • 1998 – 1999: Giảng viên, Phó Bí thư Đoàn Trường ĐHLN, Phó chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Xẻ mộc, Khoa Chế biến lâm sản
 • 1999 – 2001: Giảng viên, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghiệp rừng, Bí thư Đoàn Trường ĐHLN, Uỷ viên BCH Tỉnh đoàn Hà Tây.
 • 2001 – 2003: Giảng viên, Tiến sĩ, Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ xẻ mộc; Bí thư Đoàn Trường ĐHLN.
 • 2003 – 2005: Giảng viên, Tiến sĩ, Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ xẻ mộc, Phó Chủ nhiệm Khoa Chế biến Lâm sản, Bí thư Đoàn Trường ĐHLN.
 • 2005 – 2007: Giảng viên chính (kiêm giảng), Tiến sĩ, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính.
 • 01/2008 - 5/2011: Giảng viên chính, Phó Giáo sư, Phó Hiệu trưởng, kiêm Giám đốc Cơ sở 2, Bí thư Đảng bộ bộ phận Cơ sở 2, Phó Bí thư Đảng bộ Trường ĐHLN
 • 5/2011 - 12/2012: Giảng viên chính, Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng bộ Trường ĐHLN
 • 01/2013 - 4/2015: Giảng viên chính, Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Phó Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường ĐHLN
 • 5/2015 - 9/2015: Giảng viên chính, Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường ĐHLN
 • 10/2015  - 11/2016: Giảng viên chính, Nhà giáo ưu tú, Giáo sư, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường ĐHLN
 • 12/2016 -10/2017: Giảng viên cao cấp, Nhà giáo ưu tú, Giáo sư, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường ĐHLN
 • 11/2017 đến nay: Giảng viên cao cấp, Nhà giáo nhân dân, Giáo sư, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học - Chế biến lâm sản; Ván nhân tạo; Trang trí nội thất; Biến tính gỗ; Công nghệ vật liệu
 • Sau Đại học

Công nghệ chế biến lâm sản

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

- Chế biến lâm sản

- Ván nhân tạo

- Khoa học môi trường

- Trang trí nội thất

- Biến tính gỗ

- Công nghệ vật liệu

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)

1. Nghiên cứu xây dựng các mô hình phát triển bền vững lưu vực sông Đà, Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm Cấp nhà nước giai đoạn 2013-2018 "Khoa học và Công Nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc", 2017-2019, Mã số: KHCN-TB.22C/13-18

 • Cấp Bộ

2. Nghiên cứu công nghệ biến tính gỗ có khối lượng riêng thấp thành nguyên liệu chất lượng cao, 2002-2006

3. Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván lạng kỹ thuật (Engineering Veneer) từ nguyên liệu gỗ mọc nhanh rừng trồng, 2005-2007.

4. Xây dựng mô hình sản xuất sạch hơn trong các cơ sở chế biến đồ gỗ và song mây xuất khẩu nhằm bảo vệ môi trường và hội nhập kinh tế quốc tế, 2010-2012

5. Nghiên cứu công nghệ sản xuất keo Urea Formaldehyde (UF) chất lượng cao trong sản xuất ván nhân tạo, 2018-2020

 • Cấp Cơ sở

1. Tổng kết, đánh giá các kết quả nghiên cứu về ván nhân tạo, sản phẩm mộc, trang sức bề mặt, 2002

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)
 1. Nghiên cứu đặc tính của tập hợp vi khuẩn phân hủy cao su thiên nhiên, Đề tài Quỹ Nafosted, Bộ Khoa học và Công nghệ,  2012-2013

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

1. Trần Văn Chứ, Nghiên cứu ảnh hưởng của chất làm chậm cháy đến tính chất vật lý, cơ học và khả năng chậm cháy của ván dăm, Tạp chí Lâm nghiệp, số 9; Tr. 35 – 37, 1999.

2. Trần Văn Chứ, Nghiên cứu, tạo ván dăm chậm cháy. Tạp chí Lâm nghiệp; Số: 1+2;Tr. 45 – 47, 2000

3. Trần Văn Chứ, Chống cháy cho ván dăm với việc sử dụng hợp chất dạng amoni-photpho-urê (A-U), Thông tin chuyên đề khoa học, công nghệ và kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2000

4. Trần Văn Chứ, Nghiên cứu ảnh hưởng của một số đơn pha chế chất chống cháy đến tính chất vật lý, cơ học ván dăm chậm cháy, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số: 4; Tr. 251 – 252, 2001

5. Trần Văn Chứ, Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ, thời gian ngâm polyetylenglycol đến một số chỉ tiêu chất lượng gỗ biến tính, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số: kỳ 2 tháng 10; Tr. 28-29, 2004

6. Trần Văn Chứ, Khả năng chống cháy của một số chất chống cháy dùng trong ván dăm, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số: 7; Tr. 67– 68, 2005

7. Trần Văn Chứ, Nghiên cứu công nghệ sản xuất gỗ biến tính dùng trong đồ mộc và xây dựng, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số: 11; Tr. 61 – 64, 2005

8. Trần Văn Chứ, Nghiên cứu công nghệ dán phủ giấy tẩm keo lên bề mặt ván LVL, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số: 15; Tr. 86 – 88, 2005

9. Trần Văn Chứ, Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ nhựa Novolac đến một số chỉ tiêu chất lượng gỗ biến tính, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số: 17; Tr. 83 – 85, 2005

10. Trần Văn Chứ, Chất chống cháy đặc biệt dùng cho ván LVL, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số: 20; Tr. 104 – 106, 2005

11. Trần Văn Chứ, Nghiên cứu công nghệ biến tính gỗ Keo tai tượng bằng nhựa Epoxy, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số: 24; Tr. 82 – 84, 2005

12. Trần Văn Chứ, Nghiên cứu sử dụng gỗ Keo tai tượng vào sản xuất ván LVL, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số: 8; Tr. 92 – 94, 2006

13. Trần Văn Chứ, Nghiên cứu công nghệ tạo ván LVL và ảnh hưởng của nhiệt độ ép, áp suất ép và thời gian ép tạo ván tới chất lượng ván LVL, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số: 3+4; Tr. 112 – 115, 2007

14. Trần Văn Chứ, Nghiên cứu tạo keo Urea- Formaldehyde (UF) đặc biệt dùng trong công nghệ sản xuất ván Naminated Vaneer Lumber (LVL), Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số: 15; Tr. 79 – 83, 2007

15. Trần Văn Chứ, Nghiên cứu động học quá trình cháy ván dăm, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số: 16; Tr. 60 – 65, 2007

16. Trần Văn Chứ, Nghiên cứu sử dụng gỗ Bồ đề vào sản xuất ván lạng kỹ thuật, Tạp chí Kinh tế và sinh thái; Số: 26; Tr. 19-25, 2008

17. Trần Văn Chứ, Nghiên cứu sử dụng gỗ Bồ đề và Keo lá tràm vào sản xuất ván lạng kỹ thuật, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số: 10; Tr. 94 – 100, 2009

18. Trần Văn Chứ, Nghiên cứu tạo ván dăm hỗn hợp gỗ cao su và bèo lục bình, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số: 20; Tr. 98 – 104, 2012

19. Trần Văn Chứ và cộng sự, Nghiên cứu tạo ván dăm từ gỗ cao su và vỏ hạt Jatropha , Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp; Số: 1; Tr. 88 – 95, 2012

20. Trần Văn Chứ và cộng sự, Ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến tính chất cơ học của gỗ Keo tai tượng trồng tại Hà Giang, Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp; Số: 2; Tr. 95 – 104, 2013

21. Trần Văn Chứ và cộng sự, Nâng cao tính ổn định kích thước của gỗ Keo tai tượng trồng tại Hà Giang bằng công nghệ xử lý nhiệt, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số: 14; Tr. 87 – 92, 2013

22. Trần Văn Chứ và cộng sự, Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ ép tới độ bền kéo và độ bền uốn của vật liệu phức hợp gỗ nhựa, Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp; Số: 4; Tr. 52 – 59, 2013

23. Trần Văn Chứ và cộng sự, Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ ép đầu vòi phun tới độ bền kéo và độ bền uốn của vật liệu phức hợp gỗ nhựa, Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp; Số: 3 (Kỳ I); Tr. 86-91, 2013

24. Trần Văn Chứ và cộng sự, Nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ nhựa polypropylen, trợ tương hợp, bột gỗ tới độ bền kéo và độ bền uốn của vật liệu phức hợp gỗ nhựa, Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp; Số: 3; Tr. 2948 – 2955, 2013

25. Trần Văn Chứ và cộng sự, Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian ép đến độ bền kéo và độ bền uốn của vật liệu phức hợp gỗ nhựa, Tạp chí Khoa học Giáo dục kỹ thuật - Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh; Số: 24; Tr. 91-96, 2013

26. Trần Văn Chứ và cộng sự, Ảnh hưởng thông số chế độ ép phun đến một số tính chất cơ học của vật liệu phức hợp gỗ - nhựa (WPC) từ gỗ cao su và  polypropylen, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số: Tháng 11/2014; Tr. 5-11, 2014

27. Trần Văn Chứ, Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian xử lý hoá mềm rơm và tỷ lệ phối trộn dăm rơm, dăm gỗ đến chất lượng ván dăm hỗn hợp gỗ Keo tai tượng và rơm, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số: 17; Tr. 114-122, 2014

28. Trần Văn Chứ, Nghiên cứu tạo ván dăm từ hỗn hợp gỗ Keo lai và thân cây bèo lục bình, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số: 9; Tr. 101-109, 2014

29. Trần Văn Chứ và cộng sự, Ảnh hưởng của nhuộm màu bằng Kali Dicromat (K2Cr2O7) đến các chỉ số màu sắc của ván mỏng từ gỗ Keo lá tràm (Acacia auriculiformis) , Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số: 11; Tr. 119-124, 2015

30. Hiệu quả chống cháy của hai đơn pha chế chất chống cháy nhóm Bo và Urê phốt phát, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số: 10; Tr. 124-130, 2015

31. Trần Văn Chứ và cộng sự, Nghiên cứu ảnh hưởng của công nghệ xử lý nhiệt đến màu sắc của ván mỏng gỗ Bồ đề dùng trong sản xuất ván lạng kỹ thuật, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số: 9; Tr. 123-127, 2015

32. Trần Văn Chứ và cộng sự, Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ ép đến chất lượng ván dán chậm cháy từ gỗ Keo lai, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số: 8; Tr. 117-121, 2015

33. Trần Văn Chứ và cộng sự, Ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến khả năng chịu ẩm của gỗ Keo lai, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số: 7; Tr. 128-132, 2015

34. Trần Văn Chứ và cộng sự, Sự biến đổi cấu trúc hoá học gỗ Keo tai tượng sau khi xử lý biến tính nhiệt, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số: 6; Tr. 114-119, 2015

35. Trần Văn Chứ và cộng sự, Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia chống lão hoá tới độ bền kéo, độ bền uốn của vật liệu phức hợp gỗ nhựa, Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp; Số: 1; Tr. 100-108, 2015

36. Trần Văn Chứ, Nghiên cứu công nghệ tạo ván LVL (laminated veneer lumber) chậm cháy, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số: 5; Tr. 114-122, 2015

37. Trần Văn Chứ và cộng sự, Nghiên cứu công nghệ sản xuất dăm gỗ - xi măng thân thiện với môi trường dùng trong xây dựng và sản xuất, Kỷ yếu VIFOTEC, 2015

38. Trần Văn Chứ và cộng sự, Nghiên cứu tính chất vật liệu compozite gỗ chế tạo từ gỗ Keo lai và nano titan dioxit (TiO2), Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số: 3+4; Tr. 237-242, 2015

39. Trần Văn Chứ và cộng sự, Ảnh hưởng của tỷ lệ bột giấy đến một số tính chất cơ lý của vật liệu Compozit xi măng bột giấy, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số: 22; Tr. 121-127, 2015

40. Trần Văn Chứ và cộng sự, Ảnh hưởng của hàm lượng Sunfat nhôm đến một số tính chất của vật liệu Compozit xi măng bột giấy, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số: 3+4; Tr. 254-260, 2016

41. Trần Văn Chứ và cộng sự, Thiết kế cảnh cây xanh Khu di tích "Bộ Canh nông" tại huyện Yên Sơn – tỉnh Tuyên Quang, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số: 5; Tr. 119-127, 2016

42. Trần Văn Chứ và cộng sự, Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ chất chống cháy, nhiệt độ ép, thời gian ép đến chất lượng ván LVL, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số: 15; Tr. 141-149, 2016

43. Trần Văn Chứ và cộng sự, Hiệu quả chống cháy của một số đơn pha chế chất chống cháy dùng trong ván dăm, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số: 13; Tr. 141-149, 2016

44. Trần Văn Chứ và cộng sự, Manufacture of Urea - Melamine - Formaldehyde Glue used for Laminated veneer Lumber Production, Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp; Số: 5; Tr. 102-108, 2016

45. Trần Văn Chứ, Study on fire process kinetics of Particleboard, Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp; Số: 3; Tr. 133-141, 2016

46. Trần Văn Chứ và cộng sự, Ảnh hưởng của một số loại chất chống cháy đến chất lượng và hiệu quả chống cháy của ván LVL, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số: 1; Tr. 122-129, 2017

47. Trần Văn Chứ và cộng sự, Nghiên cứu tạo chất chống cháy UDFP dùng trong công nghệ sản xuất ván LVL, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số 2; Tr. 115-121, 2017

48. Trần Văn Chứ và cộng sự, Research on effects of rate of Beckosol 6501-80 and solid powder to properties of Alkyd paint surface film of wood, Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp; Số: 2; Tr. 118-128, 2017

49. Trần Văn Chứ và cộng sự, Giải pháp khoa học kỹ thuật trong việc bảo vệ, cải tạo hệ thống cây xanh – mặt nước Thành phố Hà Nội, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp; Số: 1; Tr. 19-28, 2018

50. Trần Văn Chứ và cộng sự, Ảnh hưởng của tỷ lệ chất độn canxi cacbonat tới một số tính chất của vật liệu composite gỗ nhựa, Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp; Số: 1; Tr. 149-155, 2018

51. Trần Văn Chứ và cộng sự, Ảnh hưởng của áp suất không khí và tốc độ phun đến chất lượng màng trang sức trên bề mặt gỗ, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số 5; Tr. 111-118, 2018

52. Trần Văn Chứ và cộng sự, Ảnh hưởng của keo nhựa Thông đến độ ổn định kích thước ván bóc ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp; Số: 5; Tr. 136-1143, 2018

53. Thực trạng và giải pháp phát triển các mô hình sinh kế bền vững tại lưu vực Sông Đà, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số 2; Tr. 139-148, 2019

54. Trần Văn Chứ, Tăng hàm lượng công nghệ trong Ngành gỗ, Tạp chí Gỗ Việt Số 111 – Tháng 5.2019; Tr.24-27, 2019

55. Trần Văn Chứ và cộng sự, Ảnh hưởng của tỷ lệ nguyên liệu đến chất lượng của keo Urea – Formaldehyde, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số 10; Tr. 95-100, 2019

56. Trần Văn Chứ và cộng sự, Ảnh hưởng của xử lý nhiệt tre Măng ngọt (Dendrocalamus latiflorus) đến tính chất cơ học ván tre ép khối, Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp; Số: 5; Tr. 105-113, 2019

B. Quốc tế

1. Tran Van Chu, Improvement of dimensional stability of Acacia mangiuum Wood by heat traetment: Case study of Vietnam Journal of Forest Science, Vol 29, No, 2, 109-115, ISSN: 2287-2396, 2013

2. Tran Van Chu, Pham Van Chuong, Vu Manh Tuong, Wettability of Wood Pressure-treated with TiO2 Gel under Hydrothermal Conditions            BioResources journal, 9(2), 2396-2404, ISSN: 1930-2126, 2014

3. Vu Mang Tuong, Tran Van Chu, Improvement of color stability of Acacia hybrid wood by TiO2 nano sol impregnation         BioResources journal, 10(3):5417-5425, 2015.

4. Tran Van Chu, Le Xuan Phuong, Effect of rice straw softening treatment time and mixing ratio between Acacia mangium Willd wood and rice straw on the quality of mixed particleboard          Journal of Forest and Environmental Science, 31(2): 119-125, ISSN : 2288-9744; eISSN: 2288-9752, ISSN: 1930-2126, 2015

5. Tran Van Chu, Dang Thi Bich Loan, The assessment of factors affecting the export rice industry in Mekong delta into the trans-Pacific Partnership (TPP)     Uropean Journal of Business and Social Sciences, 5(04):74 – 84, ISSN: 2235 -767X, 2016

6. Hoang Van Sam, Tran Van Chu, Nguyen Thi Thuy Duong, Traditional knowledge of local people on medicinal plants in Pu Hu nature reserve, vietnam.            Journal of Bioscience Discovery. 10 (2): 72-102, 2019

7. Thanh Son Nguyen, Nian He Xia, Tran Van Chu, Hoang Van Sam, Ethonobotanical study on medicinal plants in traditional markets of Son La, province, Vietnam          Journal of Forest and Society. Volume 3 (2), eISSN : 2549-4333 | pISSN : 2549-4333, 2019

8. Hoang Van Sam, Nguyen The Nha, Tran Van Chu, Nguyen Thanh tuan, Aquilaria yunnanensis S.C. Huang (Thymelaeaceae), A New Record for the Flora of Vietnam         Journal of Forest and Society. Volume 3 (2) 202-208 eISSN : 2549-4333 | pISSN : 2549-4333, 2019

9. Tran Van Chu, Trinh Quang Thoai, Cao Quoc An, Pham Minh Toai, Leni D.Camacho, Hoang Van Sam, Contribution of forest to rural households' livelihood: evidences from Da river basin in the northwest mountainous region of Vietnam        Journal of Forest and Society. Volume 3 (2) 235-247 eISSN : 2549-4333 | pISSN : 2549-4333, 2019

10. Tran Van Chu et al, Modern Forest Inventory and Monitoring Techniques and Practices, Conference Yearbook: Forest Management in Vietnam, 2011

11. Tran Van Chu, Wood for traditional architectures in Vietnam, Conference Yearbook: Kyoto University – Japan, 2012

12. Tran Van Chu et al, National park management in Vietnam. Regional Learning Centres for Protected Area and Biosphere Reserve Management in Vietnam, Conference Yearbook: Greifswald University. Germany, 2013

13. Tran Van Chu et al, Fabrication of wood- nano composites to enhancing the water and UV light resistance of Acacia hybrid  wood  Workshop Proceedings in Vietnam Forestry University 12/5/2015, p. 100-104, 2015

14. Tran Van Chu et al, Cleaner production - A solution to sustainable development of furniture industry in Vietnam           Workshop Proceedings in Vietnam Forestry University 12/5/2015, p. 74-78, 2015

15. Tran Van Chu et al, National Forest Law & Policy, Conference Yearbook: South-Eastern Finland University of Applied Sciences. Finland, 2018

16. Tran Van Chu et al, China-ASEAN Forestry Resources – Status Quo and cooperation needs, Conference Yearbook: China-ASEAN Forestry Resources, 2018

7.2. SÁCH 

 • Giáo trình
 1. Trần Văn Chứ (Chủ biên), Công nghệ trang sức bề mặt đồ mộc, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2007
 2. Trần Văn Chứ (Chủ biên), Vật liệu nội thất, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2011
 3. Trần Văn Chứ (Chủ biên), Lý Tuấn Trường, Thiết kế xanh, Nhà xuất bản Nông nghiệp,2015
 4. Trần Văn Chứ (Chủ biên), Lý Tuấn Trường, Màu sắc trong thiết kế nội thất, Nhà xuất bản Nông nghiệp,2015
 5. Trần Văn Chứ (Chủ biên), Phạm Xuân Hoàn, Bùi Thế Đồi, Trần Ngọc Hải, Phạm Minh Toại, Phạm Quang Vinh, Lâm sinh xã hội, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2016
 • Sách chuyên khảo/sách tham khảo
 1. Trần Văn Chứ (Chủ biên), Cao Quốc An, Nguyễn Văn Thuận, Keo dán và chất phủ, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2012
 2. Trần Văn Chứ (Chủ biên), Công nghệ biến tính gỗ, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2012
 3. Trần Văn Chứ (Chủ biên), Vũ Mạnh Tường, Chống cháy cho gỗ và sản phẩm gỗ, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2013
 4. Trần Văn Chứ (Chủ biên), Quản lý và kiểm định chất lượng sản phẩm đồ gỗ, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2014
 5. Trần Văn Chứ (Chủ biên), Công nghệ sản xuất ván lạng kỹ thuật, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2015
 6. Tran Van Chu et al, An Introduction to statistics for Forestry, Agricultural Publishing House, 2015

8.  THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

8.1. Sở hữu trí tuệ/ Giải pháp hữu ích/Tiến bộ kỹ thuật/sáng chế

8.2. GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

          1. Giải ba về Giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam với đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất dăm gỗ-xi măng thân thiện với môi trường dùng trong xây dựng và sản xuất, 2015.


Chia sẻ