Khung Chương trình ngành THIẾT KẾ NỘI THẤT

4 tháng 6, 2019
THIẾT KẾ NỘI THẤT là lĩnh vực khoa học về thiết kế - sáng tạo không gian môi trường sống cho con người và gắn bó chặt chẽ với các lĩnh vực Kiến trúc, Xây dựng, Mỹ thuật và Công nghiệp gỗ. Phạm vi...

I. Một số thông tin về chương trình đào tạo

- Tên ngành đào tạo:

       + Tiếng Việt: Thiết kế Nội thất

       + Tiếng Anh: Interior Design

- Mã ngành đào tạo: 7580108

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tên văn bằng tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Kỹ sư ngành Thiết kế nội thất

+ Tiếng Anh: The Degree of Engineer in Interior Design

- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Lâm nghiệp 

1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ sư thiết kế nội thất có kiến thức tổng hợp về khoa học kỹ thuật và mỹ thuật; có năng lực thiết kế và kỹ năng mềm phù hợp; có thái độ nghề nghiệp tốt đáp ứng nhu cầu xã hội về nhân lực trong lĩnh vực thiết kế, thi công công trình nội thất, thiết kế, chế tạo sản phẩm nội thất.

2. Chuẩn đầu ra

- Có thể tổ chức và trực tiếp tham gia khảo sát hiện trường, thu thập thông tin làm căn cứ thiết kế;

- Có thể độc lập thiết kế hay tham gia bất cứ công đoạn nào của quá trình thiết kế không gian nội thất, từ thiết kế ý tưởng (concept) tới thiết kế kỹ thuật, tính toán khối lượng và hoàn thiện hồ sơ thiết kế…;

- Có thể thiết kế được sản phẩm nội thất hoàn chỉnh, từ tạo dáng sản phẩm đến bóc tách chi tiết, thiết kế công nghệ gia công, chế tạo sản phẩm…;

- Có thể lập kế hoạch, tổ chức và hướng dẫn thi công công trình nội thất, sản xuất sản phẩm nội thất theo thiết kế;

- Có thể tổ chức hay trực tiếp tham gia giám sát quá trình thi công công trình và sản xuất sản phẩm nội thất;

- Có thể đọc các loại bản vẽ kỹ thuật trong lĩnh vực kiến trúc nội thất và chế tạo sản phẩm nội thất;

- Có thể sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ thiết kế 2D và 3D thông dụng trong lĩnh vực thiết kế nội thất;

- Có thể tổ chức và thực hiện các hoạt động nghiên cứu, tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thiết kế sản phẩm và nội thất;

- Có thể giao tiếp xã hội và làm việc nhóm, sử dụng ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc.

II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH (TỔNG SỐ TÍN CHỈ: 125)


Chia sẻ

Article Summary Article Summary