ThS. Bùi Đình Toàn

29 tháng 7, 2020
Họ và tên: BÙI ĐÌNH TOÀN; Giới tính: Nam Năm sinh: 19/10/1964. Ngạch giảng viên: Ngạch KS Chức vụ: Trưởng phòng Tổng hợp Học vị: Thạc sĩ.

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: BÙI ĐÌNH TOÀN;  Giới tính: Nam

Năm sinh: 19/10/1964.

Ngạch giảng viên: Ngạch KS

Chức vụ: Trưởng phòng Tổng hợp

Học vị: Thạc sĩ.

Học hàm:

Ngoại Ngữ: Anh

Đơn vị công tác:  Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất.

Số điện thoại: 0915 414 189

Email: toancnr@gmail.com; toan@vnuf.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 1987, Đại học, Chế biến Lâm sản, Trường Đại học Lâm nghiệp
 •  2002, Thạc sĩ, Chế biến Lâm sản, Trường Đại học Lâm nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 1987 - 1997: KSHDTH, Xưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.
 •  1997- 2007: KSHDTH, Trung tâm NCTN&CGCN CNR, Trường ĐHLN.
 •  2007 – 2015: KSHDTH, Phó GĐ TTNCTN&CGCN CNR, Trường ĐHLN
 •  2015 – Nay: KS, Trưởng phòng Tổng hợp, Viện CNG&NT.

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học

Hướng dẫn thực hành: Máy và thiết bị gia công gỗ, lựa chọn máy và thiết bị gia công gỗ.

 • Sau Đại học
 • Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng

Kỹ thuật sản xuất đồ mộc, kỹ thuật sơ chê gỗ, kỹ thuật sủa chữa lưỡi cưa.

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Công nghệ Chế biến Lâm sản

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA[1]

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)
 • Cấp Bộ :

- Nghiên cứu sử dụng thứ, phế liệu Nông Lâm nghiệp để sản xuất sản phẩm cốt sơn mài, đề tài cấp Bộ, 2009-2010.

 • Cấp Tỉnh/Thành phố
 • Cấp Cơ sở :

1. Nghiên cứu sử dụng gỗ Gạo trong sản xuất ván ghép thanh, Trường ĐHLN, năm 2004

2. Cải tiến hệ thống kẹp gá phôi để gia công chi tiết cong trong máy phay trục đứng, Trường ĐHLN, năm 2006.

3. Cải tiến hệ thống vam kẹp gỗ trên máy cưa vòng năm di động, Trường ĐHLN, năm 2007

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)

1. Sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu, Tiêu chuẩn quốc gia, 2016-2017.

2. Đồ gỗ nội thất, Tiêu chuẩn quốc gia, 2017-2018

 

[1] Đề tài/ Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì và tham gia: Kê khai theo theo mẫu: đề tài sắp xếp theo trật tự thời gian tăng dần theo năm bắt đầu thực hiện (Cấp Quốc Gia/cấp Bộ/cấp tỉnh, thành phố/cơ sở).


Chia sẻ