Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Chế biến Lâm sản năm 2020 (Đào tạo hệ Kỹ sư)

2 tháng 3, 2021

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 
   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

      Hà Nội, ngày …. tháng…. năm 20…

 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN

(Ban hành theo Quyết định số ...../QĐ-ĐHLN-ĐT ngày ...../...../2020)

 

I. Giới thiệu chương trình

1. Giới thiệu chung

            Tên chương trình: Chương trình đào tạo ngành công nghệ chế biến lâm sản

            Tên ngành đào tạo:    Tiếng Việt: Công nghệ chế biến lâm sản

Tiếng Anh: Wood Technology

            Mã ngành: 759001

            Trình độ đào tạo: Đại học  

Hình thức đào tạo: Chính quy       

            Thời gian đào tạo: 5 năm                    Số tín chỉ: 152

            Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp phổ thông trung học

            Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư

            Thang điểm: 10

            Quy trình đào tạo: Theo quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014

            Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014

2. Mục tiêu đào tạo

2.1. Mục đích đào tạo

Kỹ sư công nghệ chế biến lâm sản có kiến thức nền tảng vững vàng về khoa học, kỹ thuật, công nghệ, quản lý sản xuất, kinh doanh; có các kỹ năng tốt về công nghệ chế biến lâm sản; có năng lực tốt trong tổ chức, quản lý sản xuất và quản trị kinh doanh gỗ và lâm sản; có đức, có tài để đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng trong thị trường lao động hội nhập toàn cầu.

2.2. Mục tiêu đào tạo

- Sinh viên tốt nghiệp vận dụng tốt kiến thức nền tảng và chuyên sâu, kỹ năng thuần thục và kỹ thuật mới nhất để giải quyết các vấn đề công nghệ mới trong chế biến gỗ và lâm sản một cách sáng tạo và hiệu quả.

- Sinh viên tốt nghiệp có năng lực lãnh đạo và tổ chức, có kỹ năng tốt trong quản lý và làm việc theo nhóm hiệu quả, có thể giao tiếp tốt trong môi trường toàn cầu.

- Sinh viên tốt nghiệp có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, có thể tiếp tục tự học, tự nâng cao kiến thức và kỹ năng mới hoặc học lên trình độ cao hơn.

 

II. Chuẩn đầu ra

1. Kiến thức

1.1. Kiến thức cơ bản

- Hiểu biết cơ bản về lý luận chính trị theo quy định của Bộ GD&ĐT;

- Có kiến thức về giáo dục Thể chất và Quốc phòng – An ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo quy định của Bộ GD&ĐT;

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, tiếng Anh, và công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp;

- Có khả năng áp dụng các kiến thức cơ sở ngành về khoa học gỗ, hình học họa hình, vẽ kỹ thuật, kỹ thuật điện và điện tử, nguyên lý máy, nguyên lý cắt vật liệu gỗ, kỹ thuật nhiệt,... kết hợp khả năng sử dụng các công cụ hiện đại để tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập cũng như nghiên cứu ở trình độ cao hơn.

1.2. Kiến thức chuyên môn

Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về:

- Công nghệ xẻ, sấy, bảo quản, và trang sức bề mặt gỗ.

- Máy và thiết bị chế biến gỗ, tự động hoá trong chế biến gỗ.

- Công nghệ sản xuất vật liệu gỗ.

- Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy.

- Thiết kế, chế tạo và sản xuất đồ gỗ.

- Tổ chức và quản lý sản xuất chế biến gỗ, thi công và giám sát thi công công trình gỗ.

- Quản trị kinh doanh và phát triển thị trường trong lĩnh vực chế biến lâm sản.

2. Kỹ năng

2.1. Kỹ năng cứng

- Nhận biết, định hướng sử dụng các loại gỗ, vật liệu gỗ, lâm sản và vật liệu phụ trợ phù hợp với yêu cầu sản phẩm, yêu cầu của khách hàng;

- Kiểm tra, đánh giá được các tính chất của gỗ, lâm sản, vật liệu gỗ và sản phẩm gỗ;

- Sử dụng hiệu quả, cải tiến và bảo dưỡng các thiết bị trong dây chuyền chế biến gỗ và lâm sản;

- Thiết lập và tổ chức thực hiện tốt các loại hình công nghệ mới, chế tạo, sản xuất thử nghiệm các sản phẩm gỗ, vật liệu gỗ và lâm sản;

- Sử dụng thành thạo phần mềm nâng cao, bao gồm CAD (Computer-aided design), CAM (Computer-aided manufacturing), … để thiết kế sản phẩm đồ gỗ, thiết kế nội thất và thiết lập các quy trình nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất;

- Quản trị hiệu quả về nhân lực, vật lực và tổ chức sản xuất chế biến gỗ;

- Lãnh đạo và tổ chức tốt hạch toán thi công các công trình gỗ;

- Kinh doanh và phát triển thị trường gỗ, sản phẩm gỗ, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu và linh phụ kiện ngành gỗ;

- Tổ chức và thực hiện tốt hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về chế biến gỗ và lâm sản.

2.2. Kỹ năng mềm

- Có kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm tốt;

- Sử dụng tốt tin học và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc ở môi trường toàn cầu.

3. Yêu cầu về thái độ

3.1. Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh;

- Yêu nghề, trung thực và có ý thức tổ chức kỷ luật cao trong công việc;

- Chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước và các quy định của các tổ chức làm việc.

3.2. Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ

- Có tinh thần tự giác, có trách nhiệm với nghề nghiệp, công việc, bản thân, tập thể, và cộng đồng;

- Có tác phong công nghiệp và thái độ làm việc nghiêm túc, cầu thị;

- Có tinh thần phục vụ cộng đồng, tinh thần hội nhập và hợp tác quốc tế.

3.3. Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc

- Có ý thức tự học, rèn luyện và cập nhật kiến thức;

- Có ý thức tư duy hệ thống, tư duy phê bình, năng động, sáng tạo, và trung thực;

- Có hiểu biết về các vấn đề đương đại và ý thức học tập suốt đời.

4. Yêu cầu về ngoại ngữ, tin học

4.1. Yêu cầu về ngoại ngữ

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ chế biến lâm sản đạt trình độ tiếng Anh chuẩn đầu ra tương đương TOEIC 4.5 (được ban hành và công bố theo Quyết định số 2441/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp).

4.2. Yêu cầu về tin học

Chuẩn đầu ra tin học được quy định tại Quyết định số 2441/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp và Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

5. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp của kỹ sư Công nghệ chế biến lâm sản

Kỹ sư Công nghệ chế biến lâm sản có thể làm việc ở các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước:

- Công chức tại các sở, ban ngành: Sở NN&PTNT, KHCN, Sở TNMT, Sở Công thương…;

- Giảng viên các trường đại học, cán bộ nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm và viện nghiên cứu;

- Cán bộ/lãnh đạo kinh doanh, xuất nhập khẩu gỗ, vật liệu gỗ, sản phẩm gỗ, vật tư và máy móc thiết bị và công nghệ chế biến lâm sản;

- Cán bộ/lãnh đạo tổ chức, quản lý sản xuất và quản lý chất lượng tại các nhà máy sản xuất vật liệu gỗ, sản phẩm gỗ;

- Kỹ sư thiết kế kỹ thuật tại các công ty thiết kế đồ gỗ và trang trí nội thất;

- Kỹ sư giám sát và tổ chức thi công công trình gỗ;

- Cán bộ kỹ thuật/chuyên gia bảo tồn và phục chế di sản văn hoá bằng gỗ.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Kỹ sư Công nghệ chế biến lâm sản có thể làm việc và học tập ở bậc cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) tại các tổ chức, cơ sở hoặc các trường đại học/học viện trong và ngoài nước. 

7. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo

- Trường Đại học Bristish Columbia, Canada: http://www.ubc.ca/

- Trường Đại học Lâm nghiệp Nam kinh, Trung Quốc: http://hwxy.niu.edu.cn/

- Trường Đại học Tổng hợp Tokyo (The University of Tokyo), Nhật Bản: https://www.u-tokyo.ac.jp/en/

- Viện Công nghệ Cỗ và Giấy, TU-Dresden, Germany: https://tu-dresden.de/studium/vor-dem-studium/studienangebot/sins/sins_studiengang?autoid=69&set_language=en

- Trường Đại học Goetting (University of Göttingen), Germany: https://www.uni-goettingen.de/en/

- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: https://www.hust.edu.vn/

- Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM: https://www.hcmute.edu.vn/


Chia sẻ

Article Summary Article Summary