Thông báo về việc xét học bổng khuyến học Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất năm 2023

5 tháng 10, 2023
Thực hiện kế hoạch hoạt động của Viện trong năm 2023 về việc xét và trao học bổng khuyến học cho sinh viên từ qũy học bổng khuyến học Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất

 

Mẫu các văn bản xét học bổng:

1.Mẫu tờ khai kết quả thi THPT Quốc gia

2. Mẫu tờ khai SV có KQ học tập tốt

3.Mẫu tờ khai SV vượt khó

4. Mẫu Biên bản họp lớp

 

 


Chia sẻ