Sinh viên
Quyết định về việc trao học bổng khuyến học Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất 3 tháng 11, 2022

Nhằm ghi nhận và khuyến khích sinh viên không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập, tu dưỡng đạo đức trong năm học 2021-2022, Viện trưởng Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất đã quyết định trao học bổng...

Đọc tiếp
Thông báo về việc xét học bổng khuyển học Viện CNG&NT cho sinh viên 11 tháng 10, 2022

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Viện trong việc vinh danh, động viên và khích lệ các SV phấn đấu trong học tập, tu dưỡng; Được sự thống nhất của Lãnh đạo Viện, Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất xin gửi...

Đọc tiếp
Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022-2023 24 tháng 8, 2022

Căn cứ kế hoạch triển khai các hoạt động KHCN năm 2022, Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất xin gửi tới toàn thể giáo viên và các lớp sinh viên thông báo của Nhà trường.

Đọc tiếp
Thông báo về việc hoàn thiện và nộp khóa luận tốt nghiệp của K63TKNT năm 2022 21 tháng 6, 2022

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhà trường về việc triển khai khóa luận tốt nghiệp cho K63 ngành TKNT

Đọc tiếp
Quyết định phân công giáo viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện KLTN của K63TKNT 31 tháng 3, 2022

Thực hiện kế hoạch đào tạo, căn cứ đơn đăng ký của sinh viên, Viện CNG&NT gửi tới các thầy cô cùng sinh viên K63TKNT Quyết định của Hiệu trưởng về phân công giáo viên hướng dẫn, sinh viên thực hiện...

Đọc tiếp
Quyết định về phân công giáo viên hướng dẫn, sinh viên thực hiện đề tài KLTN của K63 CBLS 11 tháng 3, 2022

Thực hiện kế hoạch đào tạo, căn cứ đơn đăng ký thực hiện KLTN của sinh Viên, Viện CNG&NT xin gửi tới các thầy cô, các em sinh viên K63 CBLS Quyết định phân công và giao nhiệm vụ thực hiện KLTN của nhà...

Đọc tiếp
Thông báo về việc đăng ký và triển khai KLTN cho K63 TKNT 28 tháng 2, 2022

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Trường, Viện CNG&NT xin gửi tới các thầy cô cùng sinh viên K63TKNT kế hoạch chi tiết của Viện

Đọc tiếp
Thông báo về việc đăng ký và triển khai làm Khóa luận tốt nghiệp K63CBLS 4 tháng 1, 2022

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhà trường, Viện CNG&NT gửi tới các thầy cô cùng toàn thể sinh viên K63CBLS thông báo của Viện về kế hoạch đăng ký và triển khai làm KLTN.

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 64 kết quả.
của 7