Thông báo về việc xét học bổng khuyển học Viện CNG&NT cho sinh viên

11 tháng 10, 2022
Thực hiện kế hoạch hoạt động của Viện trong việc vinh danh, động viên và khích lệ các SV phấn đấu trong học tập, tu dưỡng; Được sự thống nhất của Lãnh đạo Viện, Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất xin gửi...

 

Thông báo và mẫu hồ sơ theo các file dưới đây:

1. Thông báo về việc xét học bổng

2. Mẫu tờ khai kết quả thi THPTQG năm 2022

3. Mẫu tờ khai HS nghèo vượt khó

3. Mẫu Biên bản họp lớp

 

 


Chia sẻ