Giấy mời tham dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ĐHLN

17 tháng 5, 2024
Tiến tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường ĐHLN (1964-2024), Viện CNG&NT-Trường ĐHLN gửi giấy mời tới toàn thể CSV của Viện gồm các ngành học: CBLS, CNVL và TKNT về tham dự buổi gặp mặt các thế hệ...


Chia sẻ