Tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở năm 2022

21 tháng 12, 2022
Thực hiện Quyết định số 2835/QĐ-ĐHLN-KHCN ngày 12/12/2022 về việc thành lập Hội đồng KH&CN đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở năm 2022

 

     Thực hiện Quyết định số 2835/QĐ-ĐHLN-KHCN ngày 12/12/2022 về việc thành lập Hội đồng KH&CN đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở năm 2022 (Đợt 1), ngày 20/12/2022, Hội đồng đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2022 cho 02 nhiệm vụ NCKH gồm:

     1. Đề tài "Nghiên cứu thử nghiệm tạo vật liệu composite từ phế liệu ván bóc gỗ và phế liệu tre" do TS. Lê Ngọc Phước thuộc TTTN&PTCN-Viện CNG&NT chủ trì.

     2. Đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ nhuộm màu từ nguyên liệu tự nhiên đến chất lượng màu của tre dùng để sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ" do TS. Nguyễn Thị Vĩnh Khánh thuộc Bộ môn TKĐG&NT-Viện CNG&NT chủ trì.

     Kết quả: Cả 02 nhiệm vụ đều đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định của một nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở đặt ra; Có tính thực tiễn cao; là tài liệu tham khảo có giá trị; Tất cả các nhiệm vụ đều phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, học tập và quảng bá của Viện.

Một số hình ảnh chính trong buổi đánh giá, nghiệm thu

Tác giả: PTH

 


Chia sẻ