ThS. Nguyễn Thị Loan

30 tháng 7, 2020
Họ và tên: NGUYỄN THỊ LOAN Giới tính: Nữ Năm sinh: 16/10/1982 Học vị: Thạc Sỹ

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: NGUYỄN THỊ LOAN            Giới tính: Nữ

Năm sinh: 16/10/1982

Ngạch giảng viên:…………………………………………………………………

Chức vụ: Không

Học vị: Thạc Sỹ

Học hàm: Không

Ngoại Ngữ: Tiếng Anh Trình độ B1

Đơn vị công tác: Viện Công Nghiệp Gỗ và Nội Thất – Trường ĐHLN

Số điện thoại:0915 325.883

Email: Loannguyenwic@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2004, Kỹ sư, Công nghệ Chế biến lâm sản , Trường Đại học Lâm nghiệp
 • 2011, Thạc Sỹ, Kỹ thuật máy , thiết bị và công nghệ gỗ, giấy, Trường Đại học Lâm nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 2005 - 3/2015: Kỹ Sư HDTH , Khoa Chế biến Lâm Sản Trường Đại Học  Lâm nghiệp Việt Nam
 • Từ 03/2015 đến 9/2019:  KS HDTH, Viện Công Nghiệp Gỗ, Trường Đại học Lâm nghiệp
 •  Từ 9/2019 đến nay: KS HDTH, Viện Công Nghiệp Gỗ và Nội Thất, Trường Đại Học Lâm  Nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học
 • Thực hành Khoa học gỗ, Khoa học gỗ Đại cương
 • Thực hành Keo dán gỗ
 • Thực hành bảo quản gỗ
 • Thực hành Công  nghệ chế biến hóa học gỗ
 • Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng

- Phòng chống mối cho công trình xây dựng

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

- Nghiên cứu về công nghệ chế biến lâm sản, Cấu tạo gỗ ,…

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Cơ sở

1. Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm tra cứu gỗ nhập khẩu thông dụng. Đề tài cấp cơ sở  – Năm 2018

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Bộ
 1. Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia: Sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu – Năm 2016 – 2017
 2. Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia: Đồ gỗ nội thất – Năm 2017 – 2018
 3. "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới tạo gỗ ghép kích thước lớn thân thiện với môi trường từ gỗ rừng trồng dùng trong đồ mộc và xây dựng", Bộ Nông Nghiệp và PTNT, 2019 – 2021.
 • Cấp Tỉnh/Thành phố

1. Nghiên cứu nâng cao độ bền gỗ bằng phương pháp biến tính hóa học để sản xuất đồ gỗ nội ngoại thất – Năm 2012 – 2013

2. Nghiên cưú công nghệ, thiết kế chế tạo và đưa vào ứng dụng hệ thống thiết bị tự động phân loại tăm hương chất lượng cao", TP Hà Nội, 2018 – 2019

 • Cấp Cơ sở

1. Đánh giá hiệu quả xử lý dầu bảo quản gỗ Keo Lai sử dụng ngoài trời – năm 2017 – 2018

2. Nghiên cứu giải pháp kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm gỗ nhựa tại công ty TNHH MTV gỗ nhựa PCC1 – Năm 2018


Chia sẻ