ThS. Nguyễn Thế Nghiệp

30 tháng 7, 2020
Họ và tên: Nguyễn Thế Nghiệp Giới tính: Nam Năm sinh: 04/11/1980. Học vị: Thạc Sỹ

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Nguyễn Thế Nghiệp. Giới tính: Nam.

Năm sinh: 04/11/1980.

Ngạch giảng viên:

Chức vụ:

Học vị: Thạc Sỹ

Học hàm:

Ngoại Ngữ: Tiếng Trung (HSK4), Anh C

Đơn vị công tác Trung tâm thí nghiệm và PTCN, Viện CNG&NT

Số điện thoại:  0982 082 118

Email:nguyenthenghiep0411@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 2004, Kỹ sư, Công nghệ CBLS, Trường Đại học Lâm nghiệp
  • 2010, Thạc sĩ, Công nghệ CBLS, Trường Đại học Lâm nghiệp
  • 2019, Tiến sĩ, Công nghệ giải phẫu gỗ, Trường Đại học Nông nghiệp An Huy, Trung Quốc.

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

      Từ 2005 đến nay: KSHDTH, Viện CNG&NT, Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

  • Đại học
  • Thực hành Khoa học gỗ;
  • Thực hành CN sấy gỗ

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Công nghệ CBLS


Chia sẻ