Thông báo tuyển dụng của CTy CP Công nghệ gỗ Đại Thành

17 tháng 10, 2022
CTy CP Công nghệ gỗ Đại Thành; Địa chỉ: QL1A, tổ 1, khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhợn, Bình định thông báo tuyển dụng với các thông tin:


Chia sẻ