Thông báo tuyển dụng của Công ty CP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái

1 tháng 7, 2022
Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái; Địa chỉ: Phường Nguyễn Phúc, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái thông báo tuyển dụng Kỹ sư CBLS theo thông tin dưới đây:


Chia sẻ