Thông báo tuyển dụng của CTy TNHH Tư vấn và ứng dụng công nghệ mới-WTG

3 tháng 10, 2019

 

   Công ty TNHH Tư vấn và ứng dụng công nghệ mới - WTG thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 10 - 11 năm 2019.

Vị trí tuyển dụng và số lượng nhân sự cụ thể như sau:

   1. Kiến trúc sư: 10 người

   2. Thiết kế Nội thất: 06 người

   3. Kỹ sư thiết kế kết cấu: 02 người

   4. Kỹ sư Kinh tế xây dựng: 02 người

   5. Kế toán xây dựng: 02 người

   6. Thiết kế điện nước: 02 người

Thông tin chi tiết của thông báo tuyển dụng xem trong file kèm theo dưới đây:

   Thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 10 - 11 năm 2019 của CTy TNHH WTG


Chia sẻ