Cơ sở dữ liệu về cấu tạo thô đại của một số loại gỗ phổ biến tại Việt Nam

10 tháng 3, 2014
Ở Việt Nam có tổng số 4544 loài cây bao gồm các loài cây như lấy gỗ, cây làm thuốc, làm cảnh và cây thân thảo …Riêng các loài cây vừa lấy gỗ vừa làm thuốc hoặc vừa lấy gỗ vừa làm cảnh hoặc ngoài...

Theo Giáo trình khoa học gỗ  nước ta có 351 loài cây thân gỗ được phân theo 8 nhóm. Phòng thực hành Cấu tạo gỗ thuộc Trung tâm Thí nghiệm thực hành khoa Chế biến Lâm sản có hơn 170 loài, trong các loài gỗ này đã có một số loài được nghiên cứu cấu tạo, tính chất cơ vật lý. Tuy nhiên một số loài vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Tuy các công trình, đề tài nghiên cứu cấu tạo nhưng vẫn chưa chụp ảnh cấu tạo thô đại 3 mặt cắt của từng loại gỗ giúp cho việc nhận mặt gỗ gặp nhiều khó khăn. Chụp cấu tạo thô đại giúp chúng ta so sánh ảnh của loại gỗ cần nhận mặt với các loại gỗ đã được nghiên cứu nhận biết được nhanh nhất là trong các ngành như Hải quan, Kiểm lâm và các cơ quan ngành Chế biến. 

Để giúp cho việc nghiên cứu và học tập của cán bộ và sinh viên trong  trường tra cứu được thuận lợi và chính xác chúng tôi thực hiện đề tài: " Xây dựng cơ sở dữ liệu về cấu tạo thô đại của một số loại gỗ ".    

 


Chia sẻ